dd/mm/yyyy

Đảng bộ Vân Hồ phấn đấu đưa huyện thoát nghèo vào năm 2025

Trong 3 ngày (15 đến ngày 17/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu đến năm 2025 đưa huyện Vân Hồ thoát nghèo.

Huyện Vân Hồ được thành lập năm 2013, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Vân Hồ đã tích cực chỉ đạo, triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, triển khai hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và phát huy.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 1.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt kết quả tích cực, xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 3.380 tỷ đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 40 triệu đồng, thu nhập bình quân ước đạt 21 triệu đồng/người/năm. Trong sản xuất nông nghiệp, toàn huyện hiện có 4.200 ha tăng 3.280 ha so với năm 2015. Công tác bảo vệ và phát triển rừng có nhiều tiến bộ, tỷ lệ che phủ rừng đạt 56%, đứng đầu trong 12 huyện, thành phố của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Công tác thu hút đầu tư được triển khai quyết liệt, thu hút được một số nhà đầu tư lớn đến khảo sát và đầu tư, gồm: Tập đoàn TH, Tập đoàn FLC, Công ty TNHH ICFOOD SONLA... Hiện, huyện có 48 HTX, trên 470 thành viên. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 677 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 12,8% chỉ tiêu Nghị quyết...

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 3.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội .

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện Vân Hồ khóa II, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ huyện Vân Hồ xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Khai thác tiềm năng, thế mạnh nội lực, sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ bên ngoài. Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế với các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn với du lịch. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025, đưa huyện Vân Hồ thoát khỏi huyện nghèo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 4.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 36 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, đã bầu Ban Thường vụ huyện ủy gồm 11 đồng chí, bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư huyện ủy; bầu 6 ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ huyện Vân Hồ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Vân Hồ cần nhận diện rõ những lợi thế để chủ động quy hoạch các vùng làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, đề án thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược. Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế vùng, trên cơ sở phát huy và khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế vùng dọc quốc lộ 6 và phụ cận; vùng dọc Sông Đà và vùng cao biên giới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vân Hồ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát triển trồng cây ăn quả phục vụ nhà máy chế biến của tập đoàn TH, nhà máy chế biến nông sản IC FOOD Sơn La và các nhà máy khác trên địa bàn. Tập trung phát triển diện tích các sản phẩm nông sản chủ lực, gồm: Cam Chiềng Xuân, Suối Bàng, quýt Chiềng Yên, rau an toàn Vân Hồ và chè Tô Múa... gắn với xây dựng thương hiệu. Tập trung phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn tổ chức tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vân Hồ phấn đấu đến 2025 đưa huyện thoát nghèo   - Ảnh 7.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản an toàn của huyện Vân Hồ tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 9.500 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 500 tỷ đồng. Trong đó thu từ cấp quyền sử dụng đất 250 tỷ đồng.

- Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt 7,4%. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm còn dưới 45%.

- Sản lượng lương thực có hạt đến năm 2025 đạt 51.000 tấn.

- Diện tích cây ăn quả đạt 6.200 ha, sản lượng 20.000 tấn quả tươi. Diện tích trồng rừng mới tập trung đạt 540 ha, trong đó trồng rừng kinh tế 500 ha.

- Diện tích chè đến năm 2025 đạt 1.500 ha. Sản lượng chè búp tươi đạt 15.000 tấn. Diện tích trồng rau, hoa đến năm 2025 đạt 1.000 ha, trong đó sản lượng rau đạt 15.000 tấn.

- Tổng đàn trâu, bò 45.000 con. Trong đó, đàn bò sữa năm 2025 đạt 2.000 con và sản lượng sữa tươi đạt 6.000 tấn.

- Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt 10 tiêu chí trở lên. Trong đó, phấn đấu trong nhiệm kỳ thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vân Hồ, Xuân Nha, Tô Múa, Song Khủa.

- Duy trì phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và xóa mù chữ. Phấn đấu đến năm 2025 có 20 trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo từ 4-5%.

- Tỷ lệ người sử dụng internet đạt 65%. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá đạt 55%.

- 100% cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 78,6% các xã đạt đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".

- Đón trên 450.000 lượt khách du lịch. Doanh thu từ du lịch đạt trên 350 tỷ đồng.

- Xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị huyện trở thành đô thị loại V với quy mô từ 5.000 dân trở lên vào năm 2025.

- Hàng năm có 90% tổ chức Đảng trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, có 15%-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 90% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15-20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp được 400 đảng viên.

Hà Hoàng