dd/mm/yyyy

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

Sáng nay (25/9), tại nhà văn hoá phường Chiềng Cơi (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình và ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với luật".

Thực hiện Công văn số 1632-CV/HNDTW, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng mô hình thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23/7/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 214-KH/HNDT về việc xây dựng mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" năm 2020 tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La.

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" - Ảnh 1.

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình và tổ chức ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với luật".

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã có chương trình, kế hoạch, công văn hướng dẫn các cấp Hội trong tỉnh thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng chính phủ. 

Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân. Đồng thời, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các cấp tham gia giải quyết những vụ việc khiếu kiện phức tạp của nông dân, coi trọng công tác hoà giải cơ sở, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật đến chi, tổ hội...

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" - Ảnh 2.

Ông Cầm Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị.

"Hội Nông dân Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của Nông dân Việt Nam - một lực lượng đông đảo, chiếm gần 70% dân số cả nước. Hội Nông dân cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên, nông dân, nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt từng bước đáp ứng với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội", ông Minh nhấn mạnh.

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" - Ảnh 3.

Ông Quàng Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và Quyết định thành lập câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường Chiềng Cơi.

Tại Hội nghị, ông Quàng Văn Cường, Chủ tịch UBND phường Chiềng Cơi đã công bố Quyết định số 199/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình và Quyết định 210/QĐ-UBND về việc thành lập câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" phường Chiềng Cơi. Theo đó, câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" gồm 8 nhóm cộng tác viên ở 8 tổ, bản thuộc phường Chiềng Cơi, với tổng số thành viên là 50 người (là những người hiểu biết về pháp luật, có uy tín, nhiệt tình và có khả năng vận động quần chúng). Ban chủ nhiệm câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" gồm 5 người.

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" - Ảnh 4.

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" ra mắt Hội nghị.

Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo mô hình triển khai, thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch số 214 - KH/HNDT của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc xây dựng mô hình "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La và Kế hoạch xây dựng mô hình của Hội Nông dân thành phố, Hội Nông dân phường Chiềng Cơi. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân và thực hiện giám sát, phản biện xã hội trên địa bàn phường đảm bảo các quy định của pháp luật.

Sơn La: Ra mắt câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" - Ảnh 5.

Bà Lò Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Chiềng Cơi, Chủ nhiệm câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" thông qua quy chế hoạt động của câu lạc bộ.

Tham gia hòa giải các mâu thuẫn trong nông dân và đề xuất các giải pháp thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, không để phát sinh khiếu kiện vượt cấp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh thực hiện dân chủ và Chương trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở.

Tuệ Linh