dd/mm/yyyy

Để đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC, Đơn Dương cần làm những điều này

Trở thành huyện nông thôn mới (NTM) từ năm 2015, đến nay huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã và đang tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) theo hướng thông minh. Tuy nhiên, địa phương đã xác định, để thành công cần thực hiện một số điều một cách đồng bộ.

Xứng đáng huyện tiên phong

Huyện Đơn Dương được biết đến là huyện đầu tiên của Lâm Đồng nói riêng và Tây Nguyên nói chung về đích NTM năm 2015. Đến nay, sau 5 năm, địa phương tiếp tục đổi mới, không ngừng vươn lên để triển khai thực hiện đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh giai đoạn 2019 – 2025.

Ông Trương Văn Tùng – Bí thư Huyện ủy huyện Đơn Dương cho biết, qua quá trình thực hiện đề án, bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực, chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới được giữ vững và tiếp tục nâng cao. Nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì tốc độ phát triển trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp được nâng cao, phương thức tổ chức sản xuất ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh ngày càng được quan tâm.

Để đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC, Đơn Dương cần làm những điều này - Ảnh 1.

Hiện nền kinh tế của Đơn Dương tiếp tục duy trì tốc độ phát triển trên mọi lĩnh vực.

"Qua quá trình xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp ở địa phương đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay, toàn huyện đã có hơn 10.500ha sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao chiếm gần 90% đất canh tác rau, hoa toàn huyện. Giá trị thu nhập từ sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao đạt từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng/ha/năm. Cá biệt, tại địa phương có những mô hình đạt 1-2 tỷ đồng/ha/năm.

Hiện nay, Đơn Dương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng CNC, CNC theo hướng thông minh trong chăn nuôi bò sữa, trồng trọt và trong quá trình thu gom, sơ chế, bảo quản sản phẩm. Phát triển tổ chức sản xuất theo hình thức trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác. Hiện, toàn huyện đã có 2 vùng sản xuất nông nghiệp đối với sản phẩm rau đã được UBND tỉnh công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể, đó là vùng Lạc Lâm với diện tích hơn 117ha, vùng Lạc Xuân với diện tích 167 ha", ông Trương Văn Tùng phấn khởi cho biết.

Để đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC, Đơn Dương cần làm những điều này - Ảnh 2.

Người dân huyện Đơn Dương áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Tùng cũng cho hay, đến cuối năm 2020, Đơn Dương sẽ phấn đấu để giá trị sản xuất đạt 220 triệu đồng/ha trở lên, tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,97%. Hiện, huyện Đơn Dương có 4 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, có từ 3 xã Lạc Lâm, xã Quảng Lập, xã Ka Đô được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Những điều cốt lõi

Nhận định với phóng viên, trong thời gian tới, để đề án xây dựng huyện Đơn Dương về đích huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, Đảng bộ huyện Đơn Dương và các đơn vị liên quan xác định một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện một cách đồng bộ.

Theo ông Tùng, điều đầu tiên là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đồng bộ của chính quyền địa phương các cấp có trọng tâm, trọng điểm, năng động sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhất là chỉ đạo UBND huyện xây dựng chương trình kế hoạch và lộ trình cụ thể, phân công rõ ràng. Từ đó, thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Để đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC, Đơn Dương cần làm những điều này - Ảnh 3.

Để thành công, huyện Đơn Dương cần thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ.

Hơn nữa, địa phương cần lồng ghép các chương trình để phát huy hệ thống cơ chế, chính sách trong thực hiện để huy động tốt tất cả các nguồn lực. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp CNC theo hướng thông minh, nâng cao thu nhập cho nhân dân cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Bí thư huyện ủy Đơn Dương cho rằng: "Hàng năm, huyện cần xây dựng kế hoạch kiểm tra về thực hiện chương trình xây dựng NTM, đồng thời chỉ đạo ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tăng cường kiểm tra, sâu sát nắm bắt, giám sát kịp thời cho ý kiến và chủ trương của từng ban, ngành, từng xã để thực hiện các mục tiêu của chương trình.

Để đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC, Đơn Dương cần làm những điều này - Ảnh 4.

Đơn Dương đặt mục tiêu đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh từ nay đến năm 2025.

Đặc biệt, Đơn Dương cần chủ động khai thác huy động mọi nguồn lực của địa phương, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện xây dựng NTM. Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép, việc đầu tư các hạng mục công trình trong xây dựng NTM luôn phải đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. Khai thác triệt để lợi thế, tiềm năng của huyện để thu hút đầu tư, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân.

Hiện, Đơn Dương đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 huyện sẽ được công nhận đạt huyện NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC theo hướng thông minh.

Văn Long