dd/mm/yyyy

Ninh Bình: Thành lập Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương

Ngày 19/4, tại xã Cúc Phương (huyện Nho Quan, tinh Ninh Bình), Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương được thành lập.

Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương được thành lập với 42 thành viên sản xuất giống Ong. 

Hợp tác xã hoạt động trên cơ sở các thành viên tự nguyện cùng góp vốn, góp sức, liên kết với nhau, hợp tác và hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ninh Binh: Thành lập Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương - Ảnh 1.

Ông Đinh Hồng Thái-Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Ninh Bình (thứ 3 từ trái qua) dự lễ ra mắt Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương

Mục đích của việc thành lập Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương nhằm đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và liên kết bao tiêu sản phẩm cho các hội viên.

Cũng tại hội nghị, Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và mức vốn điều lệ của hợp tác xã do thành viên đóng góp.

Ninh Binh: Thành lập Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương - Ảnh 2.

Lễ ra mắt hội đồng Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương

Thông qua hội nghị, các thành viên bầu bộ máy điều hành hợp tác xã gồm 3 thành viên, được gọi là Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là 2 thành viên theo luật hợp tác xã năm 2012.

Qua đó, các đại biểu đã thống nhất cao thông qua Điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, bầu ông  Bùi Văn Thuận giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương.

Cùng ngày 19/4, tại huyện Nho Quan, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cũng chứng kiến lễ ra mắt Hợp tác xã trồng cây ăn quả và Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản.

"Yêu cầu hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ mật ong Cúc Phương phải năng động, sáng tạo, chủ động tìm kiếm thông tin, liên kết thị trường, thống nhất mẫu mã, tem mác cho các thành viên trong hợp tác xã, nhằm giúp hợp tác xã ngày càng phát triển hơn", ông Đinh Hồng Thái - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình phát biểu.
Vũ Thượng-Nguyễn Hằng