dd/mm/yyyy

Hà Giang: Bản Ngò tập trung nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới

Với 4 tiêu chí được hoàn thành từ đầu năm, nâng tổng số các tiêu chí đã hoàn thành lên 18/19 tiêu chí trong Chương trình MTQG về xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Bản Ngò đang nỗ lực, tích cực hoàn thiện tiêu chí cuối cùng, phấn đấu cán đích trong năm 2020.

 Phát huy nguồn nội lực cho xây dựng NTM

Xác định thực hiện chương trình Nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và nhân trên địa bàn xã, trong đó nhân dân phải là chủ thể của chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Bản Ngò xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí, phát huy truyền thống đoàn kết, đồng lòng nhất trí của mọi tầng lớp nhân dân. 

Đồng thời, phân công, gắn trách nhiệm cho từng thành viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đưa ra các giải pháp giải quyết đạt hiệu quả nhất.

Hà Giang: Bản Ngò tập trung nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 1.

Người dân xã Bản Ngò trồng Mướp đắng rừng nâng cao thu nhập góp phần xây dựng NTM

 Ngay sau khi có chủ trương, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã phát động các phong trào người dân thôn thi đua làm NTM. Trong đó, phát huy nguồn nội lực, hiến đất làm đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường… Tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều phong trào đã được đẩy mạnh như: Ngày chủ nhật hướng về cơ sở và phong trào "Nhà sạch, vườn đẹp".

Vận động tất cả cán bộ, công chức xã, đơn vị trường học ra quân tổ chức vệ sinh môi trường phát quang cây cối, vệ sinh đường làng ngõ xóm. 

Thực hiện giúp đỡ nhân dân làm đường nhóm hộ, làm 3 công trình (nhà tắm, vệ sinh, bể nước), di dời chuồng trại gia súc ra xa nhà ở,mỗi gia đình có 1 hố xử lý rác thải sinh hoạt...

Tổ chức ra quân làm đường đại đoàn kết được 5,8 km, vận động nhân dân hiến 51.810 m2 đất, đóng góp 6.847 ngày công lao động; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường được 16,7 km. 

Công tác xã hội hóa tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn xã đóng góp tiền, ngày công mở mới 4 km đường giao thông liên thôn; xây mới được 315 nhà tắm, 313 nhà vệ sinh, 295 bể nước, 306 hộ láng chuồng trại và 150 hộ xây mới chuồng trại.

Đến nay, xã đã hoàn thành 18/19 tiếu chí, tiêu chí giao thông đang tích cực thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12 tới.

Linh hoạt cách làm NTM ở cơ sở…

Để thực hiện chương trình đạt hiệu quả, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã tổ chức họp với các thôn để thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Ban quản lý thôn và cán bộ, công chức xã gắn thôn, gắn với từng hộ.

Cùng với đó, tiến hành và thống nhất sơ đồ cụ thể đối với các hộ dân trong thôn về việc theo dõi tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Đối với các đồng chí lãnh đạo xã được phân công phụ trách thôn, hàng tuần, tháng tham gia các cuộc họp thôn để triển khai các công việc, thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các hộ dân.

Quá trình thực hiện các tiêu chí NTM được tuân thủ theo quy trình 5 bước cụ thể, bao gồm: Giao việc, hướng dẫn, định thời gian hoàn thành, kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả.

Với tinh thần dân chủ, đảm bảo tính minh bạch trong xây dựng NTM, xã tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở thôn danh sách được hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước, các chương trình, dự án hỗ trợ chăn nuôi, phát triển kinh tế và các chương trình đầu tư của xã để nhân dân theo dõi, giám sát.

Mặt khác, công tác tuyên truyền được triển khai đa dạng với nhiều hình thức, lan tỏa trong cộng đồng dân cư như qua các buổi họp thôn, thông qua hệ thống loa truyền thanh, cổ động trực quan treo băng zôn, khẩu hiệu được 58 cái, phát tờ rơi trên 2.500 tờ, phát áo phông, mũ bảo hiểm gắn với tuyên truyền NTM.

Hà Giang: Bản Ngò tập trung nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới - Ảnh 2.

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, nhiều tuyến đường giao thông được hoàn thành tạo thuận lợi cho người dân đi lại.

 Tổ chức lễ ra quân trồng cây đầu năm và phát động xây dựng NTM gắn với làm đường đại đoàn kết. Chỉ trong thời gian ngắn, với sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, Bản Ngò đã thay đổi diện mạo hoàn toàn.

Thu nhập bình quân đạt 36,97 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,17%. Nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nhân dân như: Chăn nuôi lợn, trâu, bò sinh sản; trồng chuối tiêu anh Nam Mỹ xuất khẩu; mướp đắng rừng; trồng mận tam hoa... Nhiều tuyến đường bê – tông nối dài đến các nhóm hộ và khu dân cư trên địa bàn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao thông đi lại và phát triển KT – XH.

Để có được kết quả đó, đồng chí Trần Đức Bảo, Chủ tịch UBND xã Bản Ngò cho biết: Ngay từ đầu năm, xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển KT – XH, QP - AN, trong đó triển khai các nội dung thi đua xây dựng NTM đến toàn thể cán bộ và nhân dân. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, biểu dương kịp thời các cá nhân, hộ dân điển hình trong phong trào hiến đất, làm đường giao thông, vệ sinh môi trường… 

Văn Long