dd/mm/yyyy

Xây dựng NTM Hà Giang: Phấn đấu đến 2025 không còn xã dưới 13 tiêu chí

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (NTM), đến nay Hà Giang đã có đã có 38/177 xã đạt chuẩn NTM, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí, đặc biệt Tp. Hà Giang vừa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Kết quả đó chính là minh chứng cụ thể cho sự định hướng đúng đắn của các cấp ủy đảng, sự sáng tạo trong cách làm của mỗi địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân tỉnh Hà Giang.

Để có cái nhìn tổng quát về Chương trình xây dựng NTM của Hà Giang, phóng viên Trang Trại Việt đã có cuộc phỏng vấn với ông Đỗ Tấn Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Hà Giang.

Xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật của tỉnh Hà Giang sau 10 năm xây dựng NTM?

- Sau 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay Hà Giang đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, có 38 xã đạt chuẩn NTM và toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 9 tiêu chí.Bộ mặt nông thôn của tỉnh Hà Giang đã được khởi sắc;cơ sở hạ tầng giao thông, trường học và các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt đã được đầu tư, xây dựng.

Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo của Hà Giang đã giảm đáng kể. Nếu như năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh gần 50%, thì đến hết 2019 chỉ còn 21,6%. Thu nhập bình quân đầu người ở Hà Giang đạt 28,6 triệu đồng.

Xây dựng NTM Hà Giang: Phấn đấu đến 2025 sẽ không còn xã dưới 13 tiêu chí - Ảnh 1.

Một mô hình phát triển kinh tế VAC tại Ngọc Đường, TP. Hà Giang.

Vừa qua Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành xây dựng NTM. Đây là vinh dự của TP Hà Giang nói riêng và của tỉnh Hà Giang nói chung. Đây cũng là nguồn cổ vũ, khích lệ để tất cả các xã, huyện trên toàn tỉnh lấy đó làm động lực cùng nhau phấn đấu tạo lên sự thành công cho chương trình xây dựng NTM Hà Giang trong thời gian tới.

Và điều thành công nhất của chương trình MTQG Xây dựng NTM Hà Giang chính là đến nay Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, đón nhận của bà con nhân dân, là chương trình thực sự của dân,do dân và vì dân.

Để đạt được những kết quả trên, VPĐP xây dựng NTM tỉnh đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh những giải pháp, cơ chế, chính sách cụ thể như thế nào thưa ông?

- Với chức năng là đơn vị tham mưu cho Ban chỉ đạo, UBND tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, chúng tôi đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Với tinh thần xác định đây là chương trình của dân, chính vì vậy trong quá trình thực hiện Hà Giang đã tập trung công tác tuyên truyền để cho bà con hiểu được mục tiêu, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, việc chỉ rõ được trách nhiệm người dân phải làm gì, cán bộ và nhà nước cần hỗ trợ những gì là điều rất quan trọng, quyết định lên thành công của chương trình. Đây chính là giải pháp đầu tiên để Văn phòng điều phối NTM Hà Giang tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong việc đưa ra những cơ chế, chính sách để thực hiện.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo NTM các cấp từ thôn đến xã cũng như huyện và tỉnh đã thực hiện rất quyết liệt. Hàng tháng chúng tôi đều có giao ban định kì về tiến độ cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn của cơ sở.

Làm thế nào để chương trình xây dựng NTM của Hà Giang khơi dậy được sức dân, cùng nhau xây dựng nông thôn ngày càng giàu mạnh?

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, chúng tôi luôn tranh thủ, tận dụng sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp cho chương trình. Bình quân mỗi năm tỉnh huy động xã hội hóa được khoảng 500 tỉ đồng để phục vụ cho xây dựng NTM.

Ngoài ra, với quan điểmxây dựng NTM chủ thể là người dân, hưởng lợi chính là người dân và họ được quyền đóng góp ý kiến, giám sát, tham gia thực hiện mọi công việc. Nhờ đó Chương trình xây dựng NTM của Hà Giang đã khơi dậy được sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cùng nhau tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công thực hiện chương trình.

Xây dựng NTM Hà Giang: Phấn đấu đến 2025 sẽ không còn xã dưới 13 tiêu chí - Ảnh 2.

CLB hát then tại xã Phương Độ, TP. Hà Giang.

Trong giai đoạn vừa qua, nhân dân Hà Giang đã hiến khoảng 3 triệu m2 đất, đóng góp 2,7 triệu ngày công để làm đường giao thông và xây dựng các công trình như trường học, nhà văn hóa.

Chính vì vậy Chương trình MTQG xây dựng NTM của Hà Giang giai đoạn 2010- 2020 đã đạt được nhiều thành công tốt đẹp, đời sống của bà con nơi địa đầu tổ quốc đã có nhiều khởi sắc.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình MTQG xây dựng NTM, thời gian tới Hà Giang cần triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu nào, thưa ông?

- Mục tiêu sắp tới chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền để cho nhân dân nhận thức về ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong chương trình xây dựng NTM. Đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số chính sách tập trung vào phát triển sản xuất.

Tới đây tỉnh sẽ đưa ra chính sách tổng thể về lĩnh vực nông – lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp. Và việc phát triển đặc sản của địa phương như cây cam, cây chè, chăn nuôi bò… cũng là một trong những chương trình trọng tâm để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Song song với đó, chúng tôi sẽ căn cứ vào đặc thù của Hà Giang về cây – con, cụ thể là cây cam, cây chè san tuyết, con bò và lợn, gà.. những sản phẩm lợi thế địa phươngđể triển khai đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhằm khuyến khích, hỗ trợ phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp thế mạnh địa phương. Đây là một giải pháp chính cho chương trình xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, vấn đề môi trường cũng là một trong những chỉ tiêu khó trong quá trình xây dựng NTM. Nên trong thời gian tới sẽ Hà Giang sẽ tập trung vào công tác môi trường. Trước mắt sẽ giải quyết vấn đề này từ hộ gia đình, thu gom, dọn dẹp từ gia đình, đến ngõ xóm, khu phố để tạo thành một thói quen ý thức thường xuyên về vệ sinh và bảo vệ môi trường.

Để tiếp tục đạt được những kết quả trong công tác xây dựng NTM thì việc phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp. Nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng rất quan trọng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM. Nhất là vai trò của người đứng đầu, phải xem xây dựng NTM là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, kiên nhẫn và thường xuyên.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, mục tiêu giai đoạn 2021-2025, chúng tôi phấn đấu tăng thêm 40 xã đạt chuẩn NTM; ít nhất một huyện hoàn thành xây dựng NTM; 6 xã đạt NTM kiểu mẫu và 10 xã đạt NTM nâng cao. Đến 2025, toàn tỉnh không có xã nào dưới 13 tiêu chí .

Xin cảm ơn ông.

Trang Thảo