dd/mm/yyyy

Thái Nguyên sẽ có quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sát thực tiễn, chất lượng, khả thi cao

Vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm. Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Tham dự họp còn có ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đông đảo các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo báo cáo của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Kế hoạch và Đầu tư thì ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện các bước như phê duyệt dự toán; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức mở thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch; đang tổ chức chấm thầu, dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch và thương thảo, ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch.

Thái Nguyên sẽ có quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sát thực tiễn, chất lượng, khả thi cao - Ảnh 1.

Ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chỉ đạo.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 hầu hết thống nhất với các nội dung Báo cáo kế hoạch tiến độ triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các thành viên đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của một số sở, ngành trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện công việc cũng cung cấp tài liệu cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. 

Lãnh đạo nhiều sở, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, địa phương đều cam kết cung cấp hồ sơ, số liệu liên quan, đầy đủ, kịp thời cho cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn lập quy hoạch…

Thái Nguyên sẽ có quy hoạch 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 sát thực tiễn, chất lượng, khả thi cao - Ảnh 2.

Một góc thành phố Thái Nguyên hiện tại.

Kết luận, ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đánh giá cao Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo rất tích cực tham mưu, tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng, tập trung cao đảm bảo đúng tiến độ. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ của các sở, ban, ngành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp thật tốt với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, chịu trách nhiệm cung cấp cho đơn vị tư vấn các tài liệu, số liệu liên quan đến các nội dung quy hoạch được phân công.

"Trong quá trình lập quy hoạch cần lưu ý đến quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 3 loại rừng, quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, quy hoạch mạng lưới giao thông, quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư…" - Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng.

Theo kế hoạch, việc lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên được thực hiện trong thời gian 10 tháng (từ tháng 3 đến hết tháng 12/2021), với những nhiệm vụ trọng tâm như thu thập dữ liệu, khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng; xác định quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn và các khu chức năng; quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quy hoạch bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên… Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên được giao nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và là chủ đầu tư Dự án lập quy hoạch.


Quan Triều