dd/mm/yyyy

Tam Đường phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

Những năm gần đây, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã giành được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Hoàng Đình Quân – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cho biết: Sản xuất nông nghiệp của huyện Tam Đường trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trình độ sản xuất của người dân trên địa bàn huyện ngày một nâng lên. Thay vì sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân các xã, thị trấn trong huyện đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa và ngày càng phát triển. Đời sống, thu nhập của người dân cũng nhờ đó mà không ngừng cải thiện, nâng cao.

Tam Đường phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa - Ảnh 1.

Trên địa bàn huyện Tam Đường đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa, với diện tích lên đến 600ha. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Quân, thời gian qua, huyện Tam Đường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa. Cùng với đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, huyện Tam Đường đã chỉ đạo tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho người dân. Qua các lớp tập huấn, các dự án khuyến nông, trình độ sản xuất của người dân các xã, thị trấn của huyện Tam Đường không ngừng nâng lên. Huyện Tam Đường cũng đã xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch, đề án về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn cho từng giai đoạn và cụ thể đến từng năm.

Trên cơ sở phân tích tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện Tam Đường đã xác định được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa, với những cây trồng chủ lực như: Lúa, chè, mắc ca và cây ăn quả các loại. Hằng năm, huyện Tam Đường giao chỉ tiêu cụ thể về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung cho các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tam Đường phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa - Ảnh 2.

Toàn huyện Tam Đường hiện có gần 250ha cây ăn quả. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đồng thời, huyện Tam Đường cũng đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Được hỗ trợ cây, con giống mới, chất lượng cao, người dân huyện Tam Đường tích cực đưa vào sản xuất, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ngày càng phát triển.

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Tam Đường đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa. Điển hình như vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung với quy mô 600ha, tại các xã: Bình Lư, Thèn Sin, Bản Bo và thị trấn Tam Đường... Năm 2021, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các xã, thị trấn gieo cấy tập trung một cánh đồng từ 1 – 2 giống lúa được 600ha, trong đó vụ đông xuân gieo cấy được 172ha, vụ mùa được 418ha, với các giống lúa chủ yếu như: Tẻ dâu, Séng cù, DS1. Cùng với hỗ trợ sản xuất lúa hàng hóa tập trung, huyện Tam Đường còn đẩy mạnh hỗ trợ phát triển vùng chè chất lượng cao, tập trung ở các xã: Bản Bo, Nà Tăm, Bản Giang, Bản Hon... Cây chè đã và đang trở thành cây trồng chủ lực của huyện Tam Đường. Nhiều hộ dân ở huyện Tam Đường không chỉ thoát nghèo, mà còn từng bước vươn lên làm giàu nhờ trồng chè.  

Tam Đường phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa - Ảnh 3.

Cây mắc ca được xem là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Tam Đường. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ngoài cây lúa, cây chè, huyện Tam Đường còn vận động người dân các xã, thị trấn đưa cây mắc ca và một số cây ăn quả có lợi thế vào trồng, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Tổng diện tích trồng cây mắc ca hiện nay trên địa bàn huyện Tam Đường là 475,6 ha, trong đó diện tích trồng thuần 181,1 ha, trồng xen 294,5 ha, tập trung ở các xã: Thèn Sin, Bản Bo, Nùng Nàng, Bản Hon, Hồ Thầu, Bản Giang. Đến nay, toàn huyện Tam Đường đã có 92ha mắc ca cho thu hoạch, năng suất bình quân 9kg/cây, sản lượng 233 tấn; tổng giá trị 8 tỷ 155 triệu đồng, thu nhập bình quân 113 triệu/ha trồng thuần và 15 triệu đồng/ha trồng xen.

Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân, sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa của huyện Tam Đường ngày càng phát triển. Sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống, thu nhập của người dân các xã, thị trấn của huyện Tam Đường không ngừng cải thiện, nâng cao. Thời gian tới, huyện Tam Đường tiếp tục tranh thủ các nguồn lực tập trung cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với tiêu thụ và chế biến sản phẩm.

 

Thanh Ngân