dd/mm/yyyy

Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 25/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tô Hiệu (TP. Sơn La, tỉnh Sơn La) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, cử tri được nghe sơ yếu lý lịch trích ngang của người ứng cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn, gồm các đồng chí: Lường Trung Hiếu, Quàng Thị Vân, Quàng Văn Lâm, Hà Thị Ảnh, Lại Thị Thu, Cao Xuân Thơm, Bùi Ngọc Chi, Hoàng Ngọc Kiên, Đỗ Thị Thủy, Đào Trọng Tuấn, Lò Thị Khánh An.

Sau khi nghe sơ yếu lý lý lịch trích ngang của 11 người ứng cử trên địa bàn, các cử tri tổ 8 (phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) đều nhất trí đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời bày tỏ đây là các đồng chí có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt và có đủ năng lực, trí tuệ, tầm nhìn chiến lược để thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó.

Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Các cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Góp ý kiến tại hội nghị, bà Phạm Thị Mai Hương, cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) bày tỏ: Trong thời gian cư trú tại tổ 8, phường Tô Hiệu, tôi nhận thấy 11 đồng chí đều là những người có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có khả năng tiếp thu và truyền tải ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân đến các cơ quan Nhà nước. Nếu tiếp tục ứng cử và được bầu là đại biểu HĐND các cấp, những người trong danh sách ứng cử sẽ là người đại diện, phản ánh tâm tư nguyện vọng, tiếng nói của nhân dân các cấp nói chung và tổ 8, phường Tô Hiệu nói riêng.

Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 3.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại hội nghị lấy ý kiến cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) .

Còn ông Lê Đức Ngụ, cử tri tổ 8 (phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết: Những người trong danh sách ứng cử đại biểu HĐND các cấp là những người có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Tôi rất mong những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp lần này sẽ tiếp tục lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú đến các cấp để giải quyết nhanh chóng cho nhân dân.

Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 4.

Các cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu, TP. Sơn La biểu quyết nhất trí giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp 2021 - 2026.

Thay mặt những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La bày tỏ niềm xúc động trước những tình cảm mà cử tri tổ 8 phường Tô Hiệu (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) dành cho những người ứng cử. Đồng thời nhấn mạnh, đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn bởi sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu đối với đại biểu HĐND các cấp nói chung. Những ý kiến chân thành, thiết thực của cử tri tại hội nghị thể hiện sự trăn trở đối với sự phát triển của đất nước và chính là lời động viên, khích lệ người được giới thiệu ứng cử gắn bó nhiều hơn với nơi cư trú.

Sơn La: Lấy ý kiến và tín nhiệm cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 5.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại tổ 8, phường Tô Hiệu diễn ra nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

Đại diện cho cơ quan có người được giới thiệu ứng cử phát biểu tại hội nghị, ông Trần Công Chính, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La khẳng định: 11 người được giới thiệu đều đáp ứng đầy đủ các điều kiện trong luật, là những người có trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín cao trong các hoạt động, gần gũi với bà con nhân dân. Đồng thời luôn thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong nhiệm kỳ làm Đại biểu HĐND các cấp, luôn trực tiếp lắng nghe, phản ánh ý kiến cử tri.

Tại Hội nghị, 100% cử tri tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã biểu quyết nhất trí giới thiệu 11 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp.                                 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Điều 6. Hội đồng nhân dân

1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Đại biểu Hội đồng nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật này và các quy định, khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Điều 7. Tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

3. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm...

Hà Hoàng - Trung Hải