dd/mm/yyyy

Nậm Pồ tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã tham mưu cho UBND huyện triển khai, ban hành các văn bản, chỉ đạo về công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là công tác phát triển rừng tại địa bàn.

Huyên Nậm Pồ là huyện biên giới nghèo của tỉnh Điện Biên, địa hình chia cắt, phức tạp. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn. Những năm qua, huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng nên nhận thức của người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được nâng lên. Tình trạng phá, đốt rừng tự nhiên làm nương giảm đáng kể, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng toàn huyện lên 41,7%.

Huyện Nậm Pồ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 1.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ tuyên truyền vận động người dân xã Nà Khoa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) ký cam kết bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành tỉnh, huyện trong công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng.

Ðồng thời, tiến hành nghiệm thu rừng đủ điều kiện cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Giúp bà con sống được bằng nghề rừng, hạn chế tình trạng di dân tự do trên địa bàn huyện Nậm Pồ.

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị của trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng. Tổ chức cho nhân dân kí cam kết bảo vệ rừng.

Huyện Nậm Pồ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 3.

Hạt kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện khoanh nuôi, bảo vệ và trồng bổ sung 1.173ha rừng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, UBND huyện Nậm Pồ đã ban hành 21 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác lâm nghiệp trên địa bàn. Tổ chức ký cam kết công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giữa Chủ tịch UBND huyện với Chủ tịch UBND các xã. Giữa Chủ tịch UBND xã với trưởng bản, chủ rừng 121/121 bản.

Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ  phối hợp với UBND các xã tuyên truyền trên 20 buổi phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng cho hơn 1.200 lượt người.

Huyện Nậm Pồ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 4.

Cán bộ kiểm lâm huyện Nậm Pồ đi tuần tra, kiểm soát rừng theo kế hoạch.

Ði đôi với công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, huyện Nậm Pồ chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Xác định được những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để phối hợp với các cấp, các ngành lập phương án, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại thời gian cao điểm. Kết hợp công nghệ cảnh báo sớm cháy rừng của Cục Kiểm lâm để kịp thời xử lý các điểm cháy trên địa bàn.

Qua theo dõi điểm cháy từ vệ tinh, từ đầu năm 2020 đến nay trên địa bàn có tổng số 596 điểm cháy. Qua xác minh có 1 vụ cháy lan vào rừng, toàn bộ các điểm cháy còn lại vào khu vực nương, bãi chăn thả gia súc của nhân dân.

Ðẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Nậm Pồ đã tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên, trồng bổ sung được 1.173ha. Chăm sóc rừng trồng hơn 120ha. Trồng trên 5.300 cây phân tán (cây hoa ban).

Huyện Nậm Pồ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng - Ảnh 5.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện tuyên truyền, hướng dẫn bà con tập trung nhân lực, phương tiện trồng tái sinh rừng đã khai thác.

Ông Trần Ðức Quyền, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ, cho biết: Ðể làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đơn vị đã phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất nông nghiệp.

Ðồng thời, thực hiện công tác tuyên truyền, ký cam kết đối với chính quyền xã và các hộ gia đình. Phối hợp với chính quyền xã tổ chức tuần tra, ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng.

Tổ chức những cuộc diễn tập phòng chống cháy rừng ở cấp xã, huyện để nâng cao sự chỉ huy điều hành trong công tác phòng chống cháy rừng, góp phần xử lý tình huống, giảm thiệt hại tới mức thấp nhất khi cháy rừng xảy ra. Nhờ có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành nên tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn huyện đã giảm so với những năm trước".

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Điện Biên, Sở NN-PTNT tỉnh Điện Biên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát hoàn chỉnh cơ chế, chính sách quản lý bảo vệ rừng, giao khoán rừng, tiền dịch vụ môi trường rừng… để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên.

Vinh Duy