dd/mm/yyyy

Hội Nông dân Sơn La: Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế

Hội Nông dân Sơn La: Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế
Những năm qua, Hội Nông dân Sơn La đã tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách, phát triển kinh tế. Tổ chức nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ phân bón, giống vật nuôi, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho các hội viên nông dân vươn lên làm giàu tại các cơ sở.

Trong những năm qua, Hội Nông dân Sơn La luôn xác định rõ việc cho hộ nghèo đồng bào các dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế là một trong những chương trình công tác trọng tâm. Theo đó, Hội Nông dân Sơn La đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Quỹ HTND tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước để phát triển sản xuất. 

Hội Nông dân từ tỉnh đến các cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền đến hội viên nông dân chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, đặc biệt là nội dung chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, như: Co vay giải quyết việc làm, cho vay hỗ trợ, chăn nuôi, sản xuất…

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Hội Nông dân Sơn La luôn quan tâm, hỗ trợ các hội viên trong phát triển cây ăn quả trên đất dốc, một trong những chủ trương của Sơn La đã đi vào cuộc sống.

Chia sẻ với PV báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Phạm Văn Quyết, thị trấn nông trường Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), cho hay: Nhờ có Hội Nông dân hỗ trợ phân bón và tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, nên 3,5ha hồng giòn của gia tôi năm nào cũng sai quả, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Hội không chỉ hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc cây trồng cho chúng tôi, mà còn tổ chức các chuyến đi thực tế tại các mô hình lớn ở các tỉnh lân cận và dưới xuôi để chúng tôi nắm vững hơn kiến thức trong phát triển nông nghiệp.

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Nhờ linh động trong chính sách tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách và Qũy Hỗ trợ nông dân, đã giúp các hội viên có cơ hội phát triển kinh tế và vươn lên làm giàu.

Các chính sách, chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn được Hội quan tâm và triển khai kịp thời, có hiệu quả và đúng đối tượng thụ hưởng. Trong đó, hoạt động giải quyết việc làm cho các hội viên và phát triển thị trường lao động đã được chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, luôn được đẩy mạnh. Theo đó, bình quân hàng năm có hàng nghìn hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Nhằm nâng cao kiến thức và tay nghề cho hội viên, Hội Nông dân Sơn La đã mở hàng trăm lớp tập huấn để hội viên tiếp cận và áp dụng trong sản xuất.

Theo ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân Sơn La: Hiện tại, nông dân Sơn La chiếm trên 80% dân số toàn tỉnh, số hộ hội viên nông dân Sơn La chiếm 78,2% so với số hộ nông nghiệp. Các hội viên luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế tại địa phương. Đời sống của hội viên được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, trình độ tổ chức sản xuất của nông dân Sơn La, nhất là liên kết sản xuất thông qua tổ hợp tác, hợp tác xã, tham gia chuỗi liên kết phát triển mạnh trong thời gian vừa qua.

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 4.

Anh Hoàng Văn Trường, bản Củ 2 (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn) được vay vốn Qũy hỗ trợ Nông dân 50 triệu đồng để triển khai mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc.

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh Sơn La, sự phối hợp giữa các cấp, công tác Hội và phong trào nông dân Sơn La thi đua trên các lĩnh vực trong tỉnh đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Từng bước xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hoạt động Hội và phong trào nông dân phát triển, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 02/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 5.

Hội Nông dân Sơn La hướng dẫn các hội viên sử dụng các loại phân bón trong trồng trọt, để tăng năng suất cây trồng.

Là 1 trong những nông dân Sơn La sản xuất kinh doanh giỏi, ông Lèo Văn Bun, bản Củ 3 (xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn), cho biết: "Tôi vay vốn Qũy hỗ trợ Nông dân Sơn La 50 triệu đồng để xây dựng hệ thống nước tưới tự động cho 1,5ha vườn cam. Trong thời gian chăm sóc cam, tôi đã được Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều, nhờ đó mà kinh tế của gia đình tôi ngày càng khấm khá. Ngoài trồng cam tôi còn trồng cà phê, nuôi bò để tăng nguồn thu nhập. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí tôi lãi khoảng 250 triệu đồng".

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 6.

Hội Nông dân Sơn La luôn đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ giúp nông dân phát triển sản xuất.

Hội Nông dân Sơn La luôn chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực và chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp kịp thời sơ kết, tổng kết các chuyên đề liên quan đến nông ngiệp, nông dân, nông thôn để đi sâu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Hội gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục, vận động, đoàn kết, tập hợp nông dân vào tổ chức Hội đi đôi với đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên, giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 7.

Bên cạnh các mô hình trồng cây ăn quả, Hội Nông dân Sơn La còn mở lớp tập huấn nuôi gà thảo dược cho hội viên.

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân Sơn La, cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, trợ giúp nông dân được triển khai có hiệu quả. Hội phối hợp tổ chức dạy nghề ngắn hạn như trồng nấm, nuôi gà thảo dược, dệt thổ cẩm, xây dựng, điện dân dụng… cho 13.826 học viên, trong đó hội trực tiếp dạy nghề và cấp chứng chỉ cho 125 học viên; phối hợp dạy nghề cho gần 14.000 hội viên, phối hợp tổ chức 6.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 350.000 lượt hội viên, nông dân tham dự.

Phối hợp có hiệu quả với các Ngân hàng trong công tác hỗ trợ, tín chấp cho hộ nông dân vay vốn. Qua đó, giúp các hội viên vững niềm tin và vươn lên làm giàu trên quê hương của mình. Hiện nay, Hội quản lý tổng dư nợ cho vay hơn 800 tỷ đồng, với 310 tổ vay vốn và 9.016 hộ nông dân được vay vốn. Thông qua chương trình này, đã giúp cho các hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống".

Hội Nông dân Sơn La hỗ trợ các hội viên phát triển kinh tế - Ảnh 8.

Hội Nông dân Sơn La đã hỗ trợ xây dựng các mô hình, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho nhóm hộ nông dân; các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp, thành lập HTX….

"Ngoài ra, chúng tôi cũng vận động hội viên nông dân giúp đỡ hội viên nghèo, thông qua việc tự giúp nhau bằng ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây con giống đã hỗ trợ được trên 30 tỷ đồng giúp đỡ được trên 5.239 hộ nghèo. Vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng được 224 nhà "Mái ấm nông dân" mỗi nhà trị giá hỗ trợ từ 25 - 30 triệu đồng. Hội Nông dân Sơn La cũng đang lên kế hoạch liên kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con, tạo điều kiện cho các hội viên có nguồn thu nhập ổn định hơn trong thời gian tới." – ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân Sơn La thông tin thêm .

Hà Hoàng - Đinh Minh Khanh