dd/mm/yyyy

UBND tỉnh Sơn La: Đình chỉ lần thứ 2 các hoạt động nhà máy gạch thuộc Công ty CP VLXD Sông Mã

UBND tỉnh Sơn La: Đình chỉ lần thứ 2 các hoạt động nhà máy gạch thuộc Công ty CP VLXD Sông Mã
Ngày 4/12, báo điện tử Trang Trại Việt đã nhận được Công văn số 4042 của UBND tỉnh Sơn La về việc chấp hành các quy định của Công ty CP VLXD Sông Mã. Theo đó, UBND tỉnh Sơn La tiếp tục yêu cầu đình chỉ lần thứ 2 với các hoạt động sản xuất gạch, khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép của công ty này.

Như báo điện tử Trang Trại Việt đã có loạt bài phản ánh về việc: Ngày 12/6/2019 UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 1946/UBND-KT về việc đình chỉ các hoạt động đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, Sơn La) do chưa được cấp phép và xây dựng, sản xuất không đúng chủ trương đầu tư của tỉnh Sơn La theo Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 4/9/2018.

Xung quanh sai phạm của Công ty CPVLXD Sông Mã: UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ra văn bản đình chỉ hoạt động  - Ảnh 1.

Sau khi có đơn kiến nghị của nhân dân bản Xum Côn, ngày 12/6/2019, UBND tỉnh Sơn La đã có Công văn số 1946/UBND-KT về việc đình chỉ các hoạt động đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao thuộc Công ty CP VLXD Sông Mã.

Sau đó, vào ngày 29/6/2019, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1654/QĐ-XPVPHC xử phạt 350 triệu đồng bởi những sai phạm, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP VLXD Sông Mã, nhưng Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã vẫn ngang nhiên hoạt động.

Xung quanh sai phạm của Công ty CPVLXD Sông Mã: UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ra văn bản đình chỉ hoạt động  - Ảnh 2.

Quyết định số 1654/QĐ-XPVPHC của UBND tỉnh Sơn La đã xử phạt 350 triệu đồng đối với Công ty CP VLXD Sông Mã và yêu cầu đình chỉ hoạt động của Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn.

Trước sự ngang nhiên hoạt động của Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, bất chấp dự luận cũng như chỉ đạo của UBND tỉnh Sơn La, ngày 3/12/2019, phóng viên báo điện tử Trang Trại Việt đã có cuộc làm việc với ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Ông Lê Hồng Minh khẳng định: UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đã giao cho các sở, ngành, huyện phối hợp để đình chỉ hoạt động xây dựng, sản xuất trái quy định của Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã. Việc để nhà máy hoạt động trái phép như vậy là trách nhiệm của huyện Sông Mã do chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của tỉnh. Bởi tại Công văn số 1946 của UBND chỉ đạo rõ: "Giao UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành của nhà đầu tư về việc dừng các hoạt động đầu tư xây dựng khi chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định (sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, đánh giá tác động môi trường, hồ sơ thiết kế chưa được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định)". Đồng thời, giao cho UBND huyện Sông Mã xử lý vi phạm theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Xung quanh sai phạm của Công ty CPVLXD Sông Mã: UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ra văn bản đình chỉ hoạt động  - Ảnh 3.

Ngày 23/5/2019, nhân dân bản Xum Côn, xã Nà Nghịu đã có đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh Sơn La cùng các sở, ngành và báo chí.

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Trang Trại Việt, ông Lê Hồng Minh, thông tin thêm: Sau khi nhận được đơn kiến nghị của đại diện nhân dân bản Xum Côn, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì, tham mưu cho tỉnh xem xét giải quyết đơn kiến nghị của công dân tại Công văn số 1739/UBND-KT ngày 28/5/2019. Sau đó, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định, công văn về việc xử lý, xử phạt và yêu cầu đình chỉ các hoạt động trái phép của Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã. Ngoài số tiền UBND tỉnh xử phạt 350 triệu đồng, ngày 2/7/2019, Sở Xây dựng đã ra Quyết định số 76/QĐ-XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP VLXD Sông Mã với số tiền 17,5 triệu đồng.

Trước những thông tin báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, ông Lê Hồng Minh, cho biết: Các thông tin báo chí phản ánh là đúng. Do vậy, trước mắt UBND tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục ban hành văn bản đình chỉ các hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành Dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã và sẽ tổ chức đoàn do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống kiểm tra các sai phạm của  Công ty CP VLXD Sông Mã.

Xung quanh sai phạm của Công ty CPVLXD Sông Mã: UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ra văn bản đình chỉ hoạt động  - Ảnh 4.

Ngày 3/12, sau khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, đến ngày 4/12, Báo điện tử Trang Trại Việt đã nhận được Công văn số 4042 của UBND tỉnh Sơn La về việc yêu cầu Công ty CP VLXD Sông Mã dừng các hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành Dự án Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn.

Ngày 4/12/2019, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4042/UBND-KT gửi cho các sở, ngành, huyện liên quan. Công văn này nêu rõ: "Yêu cầu Công ty CP VLXD Sông Mã nghiêm túc chấp hành các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1946 và Quyết định số 1654; dừng các hoạt động đầu tư xây dựng và vận hành Dự án Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn và các hoạt động khai thác khoáng sản khi chưa được cấp phép, chưa thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng; chỉ được phép đầu tư xây dựng và vận hành chi chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, về bảo vệ môi trường và thực hiện dự án đúng với nội dung đã được UBND tỉnh Sơn La phê quyệt chủ trương tại Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 4/9/2018".

Xung quanh sai phạm của Công ty CPVLXD Sông Mã: UBND tỉnh Sơn La tiếp tục ra văn bản đình chỉ hoạt động  - Ảnh 5.

Công văn số 4042 của UBND tỉnh Sơn La cũng chỉ đạo rõ các sở, ngành liên quan chấp hành nghiêm việc thực hiện các chỉ đạo của tỉnh trong việc đình chỉ các hoạt động của Dự án Nhà máy gạch gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao tại bản Xum Côn.

Công văn số 4042 của UBND tỉnh Sơn La cũng nêu rõ: "Giao UBND huyện Sông Mã có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc chấp hành của Nhà đầu tư về việc dừng các hoạt động đầu tư xây dựng, vận hành khi chưa đảm bảo các thủ tục theo quy định. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền…"

Như vậy, việc đầu tư xây dựng và vận hành Nhà máy gạch, gốm và sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao của Công ty CP VLXD Sông Mã là hoạt động trái quy định của pháp luật và làm trái với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt của UBND tỉnh Sơn La.

Trang Trại Việt Online sẽ tiếp tục thông tin.

PV Tây Bắc