dd/mm/yyyy

Công ty CP VLXD Sông Mã: Dùng công nghệ sản xuất gạch trái giấy phép được cấp

Công ty CP VLXD Sông Mã: Dùng công nghệ sản xuất gạch trái giấy phép được cấp
Không chỉ vi phạm trong triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy Gốm và sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) công nghệ cao, Công ty CP VLXD Sông Mã (Sơn La) còn sản xuất không đúng với cam kết trong báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Trang Trại Việt Online: Trước khi trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, thuộc bản Xum Côn (xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La đã có công văn đề nghị các ngành liên quan tham gia ý kiến đối với dự án. Theo đó, ngày 30/7/2018, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La đã có công văn số 1279/SXD-KT&VLXD về việc tham gia ý kiến đối với dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã.

Văn bản số 1279 của Sở Xây dựng nêu rõ: Đây là dự án đầu tư sản xuất gạch xây không nung. Các sản phẩm theo mục tiêu của dự án là gạch xây sử dụng từ cát, xi măng và đất sét, phế liệu thải tro bay (làm phụ gia) phù hợp với định hướng quy hoạch và chủ trương thu hút đầu tư về phát triển VLXD của tỉnh.

Công ty CP VLXD Sông Mã (Sơn La): Sản xuất không đúng cam kết - Ảnh 1.

Không chỉ ngang nhiên sản xuất gạch khi chưa đủ điều kiện, Công ty CP VLXD Sông Mã còn sản xuất không đúng với cam kết trong báo cáo giải trình gửi cơ quan chức năng.

Trong văn bản số 01/GT-CTCP, ngày 15/8/2018 của Công ty CP VLXD Sông Mã về việc giải trình bổ sung hồ sơ dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, cũng chỉ rõ: Về nguyên liệu thành phần chính và tỷ lệ phần trăm của sản phẩm một viên gạch là cát 50%, xi măng 20%, phế phẩm tro bay 20%, đất sét 10%. Tại văn bản này, Công ty CP VLXD Sông Mã cam kết sẽ thực hiện đầu tư dự án và quy trình sản xuất của nhà máy đúng quy định và mục tiêu đầu tư dự án như hồ sơ đề xuất với cơ quan chức năng.

Công ty CP VLXD Sông Mã (Sơn La): Sản xuất không đúng cam kết - Ảnh 2.

Theo tìm hiểu của PV, tại thời điểm cấp chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư cho dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD của UBND tỉnh Sơn La, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được văn bản xin ý kiến về công nghệ của dự án.

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt Online, ông Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc Công ty CP VLXD Sông Mã, cho biết: "Tháng 8 năm 2018, Công ty CP VLXD Sông Mã được thành lập với 6 cổ đông. Căn cứ vào Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD của UBND tỉnh Sơn La, chúng tôi đã tiến hành xây dựng Nhà máy, lắp đặt dây chuyền và đưa vào sản xuất thử. Các thủ tục giấy tờ khác thì đang trên đường hoàn thiện. Vừa rồi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La vào kiểm tra là lò gạch nung tuynel trần phẳng".

Sau khi phóng viên tiếp tục nêu câu hỏi: Khi đề xuất dự án đầu tư, Công ty có đề cập đến vấn đề sản xuất gạch tuynel hay không ?". Trước câu hỏi này, ông Trần Văn Lợi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VLXD đã có thái độ không hợp tác và đã từ chối không làm việc.

Công ty CP VLXD Sông Mã (Sơn La): Sản xuất không đúng cam kết - Ảnh 3.

Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao của Công ty CP VLXD Sông Mã.

Theo báo cáo kết quả thẩm định công nghệ dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã, ngày 11/7/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La: Công nghệ đã đầu tư của dự án là công nghệ lò tuynel trần phẳng, sản xuất gạch đất sét nung từ nguyên liệu đất sét đồi cộng với tro bay và than qua lửa. Công nghệ của dự án thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, phải được thẩm định trước khi quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, thời điểm cấp chủ trương đầu tư và cấp phép đầu tư cho dự án, Sở Khoa học và Công nghệ chưa nhận được văn bản xin ý kiến về công nghệ của dự án.

Trong khi đó, tại báo cáo kết quả thẩm định đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Gốm và sản xuất VLXD công nghệ cao Sông Mã của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cũng đã chỉ rõ: Sản phẩm của dự án thuộc đối tượng vật liệu không nung (gạch khác được sản xuất từ chất thải xây dựng, chất thải công nghiệp, gạch silicat).

Như vậy, có thể nói, việc lắp đặt dây chuyền công nghệ lò tuynel trần phẳng sản xuất gạch đất sét nung của Công ty CP VLXD Sông Mã có dấu hiệu làm trái với quyết định chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh Sơn La.

Trang Trại Việt Online sẽ tiếp tục thông tin.