dd/mm/yyyy

Tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang là ai?

Tân Chủ tịch tỉnh Bắc Giang là ai?
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1598/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Thái.

Ông Dương Văn Thái sinh năm 1970 (49 tuổi), quê huyện Tân Yên, Bắc Giang; ông có học vị tiến sĩ kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Trong quá trình công tác ông từng là cán bộ Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao thị xã Bắc Giang; cán bộ, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang; Phó Trưởng phòng Quản lý thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Cục Thuế Tỉnh Bắc Giang; Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục trưởng Chi Cục Thuế thành phố Bắc Giang.

Từ tháng 02/2006 - 9/2010, ông là Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Từ tháng 10/2010 - 4/2014, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang.

Từ tháng 5/2014 - 4/2015, ông là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Từ tháng 5/2015 - 10/2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Ngày 26/10/2019, ông được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 31/10/2019, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Dương Văn Thái là đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021.

Theo quy định của pháp luật, chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc bầu; Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu đó.
PVCT (Dân Việt)