dd/mm/yyyy

Sơn La: Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Sơn La: Tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới
Ngày 14/1, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010- 2020.

Sơn La là tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích 14.125  km2, dân số trên 1,2 triệu người, với 12 dân tộc anh em cùng chung sống. Xuất phát điểm năm 2011 khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La mới đạt bình quân 1,61 tiêu chí/xã. Trong đó, có 3 xã đạt 6 tiêu chí; 162 xã đạt dưới 5 tiêu chí; 18 xã, trên tổng số 188 xã toàn tỉnh chưa đạt tiêu chí nào, số tiêu chí chưa đạt là những tiêu chí hết sức khó khăn như: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhâp...

Sơn La: Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện, tỉnh Sơn La đã kịp thời xây dựng Đồ án, Đề án chi tiết; thành lập bộ máy chỉ đạo và tham mưu giúp việc từ tỉnh đến cơ sở; phân công các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phụ trách thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã NTM; ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của nông dân theo 19 tiêu chí xây dựng NTM. Qua đó, đã tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Sơn La: Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La.

Trong 10 năm qua, tỉnh Sơn La đã huy động nguồn lực xây dựng NTM 28.857 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.579 tỷ đồng; ngân sách địa phương và vốn lồng ghép 9.569 tỷ đồng; vốn tín dụng 13 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp HTX 152 tỷ đồng; cộng đồng dân cư đóng góp 3.612 tỷ đồng. Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực, nhiều công trình cơ sở hạ tầng về đường giao thông, trường học, điện, thủy lợi, nhà văn hóa, trụ sở xã… của các xã, bản vùng nông thôn được đầu tư xây dựng đã làm thay đổi cơ bản diện mạo, bộ mặt nông thôn của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 41 xã đạt chuẩn NTM.

Sơn La: Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La.

Sau 10 năm xây dựng NTM, tốc độ tăng trưởng nông lâm nghiệp bình quân đạt từ 3-4%/năm; hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn luôn được ưu tiên đầu tư đạt 90,2% số xã có đường đến trung tâm xã được cứng hóa; hệ thống thủy lợi được nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo chủ động tưới cho 70% diện tích sản xuất; 100% số xã có điện lưới quốc gia; 261 trường học đạt chuẩn; hệ thống cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư có 188/188 xã có nhà ăn hóa xã; 92% số hộ nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; tình hình an ninh, chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Chương trình MTQG xây dựng NTM triển khai tại tỉnh Sơn La đã được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng với nhiều việc làm thiết thực góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Năm 2020 Sơn La sẽ phấn đấu có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, tăng lên 48 xã; duy trì bình quân các xã trong tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 8 tiêu chí.

Sơn La: Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp tỉnh Sơn La được chứng nhận sản phẩm OCOP.

Để đạt được kết quả đó, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động, sáng tạo của đông đảo nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội trong xây dựng NTM; hoàn thiện cơ chế, chính sách, có cơ chế đặc thù hỗ trợ xây dựng NTM với các vùng cao, biên giới còn đặc biệt khó khăn, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp tham gia; chỉ đạo, hướng dẫn các xã đã đạt chuẩn xây dựng NTM, tiếp tục xây dựng hoàn thiện xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng từng bước hiện đại.

Đồng thời, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ sản xuất theo quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)… Bởi mục đích cao nhất của xây dựng NTM là không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sơn La: Tổng kết 10 năm chương trình xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, đã có 3 tập thể, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 100 cá nhân của 12 huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại Sơn La.

Ngọc Mai - Tuệ Linh