dd/mm/yyyy

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới
Ngày 29/12, UBND Thuận Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố xã Tông Lạnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã 2 của huyện Thuận Châu và là xã thứ 37 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn NTM.

Năm 2012, xã Tông Lạnh bước vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Khi đó xã Tông Lạnh mới đạt 5 tiêu chí, 24 chỉ tiêu còn 14 tiêu chí và 25 chỉ tiêu chưa đạt.

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng xã Tông Lạnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Với sự quyết tâm cao của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân, bằng nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, sáng tạo, đa dạng, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM. Nhờ đó, phong trào xây dựng NTM luôn nhận được sự đồng thuận tham gia của người dân. Đến nay, xã Tông Lạnh đã đạt 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới - Ảnh 2.

Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chuyển trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tông Lạnh.

Sau 8 năm xây dựng NTM, xã Tông Lạnh đã huy động trên 62 tỷ đồng cho xây dựng NTM. Trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 38 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 24 tỷ đồng. Đến nay, 95,2% đường trục bản được cứng hóa; 100% bản, tiểu khu có nhà văn hóa; 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ nhà cứng hóa đạt 87,56%, xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; 56,26% số hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Sản xuất tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,16 triêu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 11% năm 2019… Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc ngày càng được nâng cao.

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tông Lạnh đã được trong xây dựng NTM.

Theo đó, ông Hoàng Quốc Khánh mong muốn rằng, xã Tông Lạnh sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng thế mạnh địa phương; hỗ trợ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm; liên kết trong sản xuất, gắn với thị trường tiêu thụ, tạo việc làm, tăng thu nhập, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh người dân đi lên.

Sơn La thêm xã thứ 37 về đích nông thôn mới - Ảnh 4.

Chủ tịnh UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Tại lễ công bố xã Tông Lạnh đạt chuẩn NTM năm 2019, UBND tỉnh Sơn La và UBND huyện Thuận Châu đã tặng Bằng khen, giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng NTM của xã.