dd/mm/yyyy

Sơn Động tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng

Huyện Sơn Động có diện tích rừng tự nhiên trên 35.300ha, lớn nhất tỉnh Bắc Giang; ngoài ra, huyện còn có trên 26.500ha rừng trồng và gần 8.600ha đất lâm nghiệp chưa có rừng.

Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng (QLBV và PTR) trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến với những kết quả đáng mừng.

Do có diện tích rừng tự nhiên lớn, trữ lượng gỗ nhiều, trong khi địa hình phức tạp, những năm trước đây, Sơn Động luôn là “điểm nóng” về các vụ vi phạm BVR. Trước tình trạng đó, UBND huyện Sơn Động đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo ban lâm nghiệp, công an, dân quân, các thôn, các chủ rừng, hộ nhận khoán rừng phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường tổ chức kiểm tra rừng tận gốc, kịp thời ngăn chặn, không để tình trạng phá rừng, cháy rừng và các hành vi vi phạm khác.

Lực lượng Kiểm lâm huyện Sơn Động luôn chủ động phối hợp với nhân dân để bảo vệ rừng. Ảnh: Thế Bắc.
Lực lượng Kiểm lâm huyện Sơn Động luôn chủ động phối hợp với nhân dân để bảo vệ rừng. Ảnh: Thế Bắc.

Đồng thời, thành lập các tổ công tác cấp huyện (do Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng), cấp xã thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn. Đình chỉ ngay những cơ sở vi phạm, thành lập không đúng quy định hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định...Mặt khác, tổ chức rà soát quy ước bảo vệ rừng ở các thôn có rừng; xây dựng, bổ sungnội dung quy ướcphù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền các nội dung về công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Chủ tịch UBND xã, thị trấn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng trên địa bàn...

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã tăng cường tối đa lực lượng xuống các xã, thị trấn thường xuyên bám rừng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế tình trạng phá rừng, cháy rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng theo đúng các quy định của nhà nước. Phối hợp với các ngành, chính quyền các xã làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về công tác QLBV và PTR tới người dân trên địa bàn đặc biệt là các khu vực trọng điểm để xảy ra tình trạng vi phạm về phá rừng, cháy rừng.

Đặc biệt trong thời gian gần đây, kiểm lâm Sơn Động đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng tự nhiên, mua bán, vận chuyên lâm sản trái phép trên địa bàn; khẩn trương điều tra, xác minh các vụ vi phạm nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã lập biên bản vi phạm hành chính 22 vụ, giảm 37 vụ (bằng 62,7%) so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Công an huyện, ra quyết định khởi tố hình sự 01 vụ phá rừng.

Nhờ những giải pháp và nỗ lực trên, đến nay, độ che phủ rừng trên địa bàn huyện Sơn Động đạt 72,74%, cao nhất cả tỉnh. Ông Hoàng Văn Nguyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Động cho biết: “Để thực hiện tốt các nhiệm vụ ở trên, chúng tôi luôn bám sát sự lãnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện và ngành cấp trên. Đặc biệt là tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 249-NQ/TU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy Bắc Giang và các kế hoạch của UBND tỉnh, huyện trong công tác QLBV và PTR”.

Bài, ảnh: Thế Bắc