dd/mm/yyyy

Tín dụng chính sách xã hội - trụ cột quan trọng để giảm nghèo và những con số ấn tượng

Tín dụng chính sách xã hội là một trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Nhờ trụ cột này, giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo giảm nhanh, trong đó tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 14,2% xuống 4,25%...

Đánh giá và những con số ấn tượng này được nêu tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 (Chỉ thị 40) của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tổ chức ngày 15/7.

Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư nhấn mạnh, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta là phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 

Nhờ những chủ trương và chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng chính sách trong quá trình phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong thời gian qua đạt được những kết quả nổi bật. 

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống chỉ còn dưới 3% vào năm 2020. Việt Nam đã sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển về xóa đói giảm nghèo.

Tín dụng chính sách xã hội - trụ cột quan trọng để giảm nghèo  - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao bằng khen cho các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Ảnh: Thu Hà

Trưởng Ban Kinh tế T.Ư khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và thông qua đó, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

Hiệu quả tín dụng chính sách:

Góp phần xây dựng trên 7,3 triệu công trình cung cấp

nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Xây dựng gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo

và đối tượng chính sách…

Gần 346.000 lượt học sinh sinh viên được vay vốn học tập

Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cho rằng, kết quả sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 40 ở các địa phương cho thấy, địa phương nào có các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đúng đắn, đầy đủ về nội hàm tính "sáng tạo" và "nhân văn" và thực sự quan tâm trong triển khai các nhiệm vụ đã nêu tại chỉ thị, thì tại địa phương đó đạt kết quả rất tích cực; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện chỉ thị quan trọng này của Đảng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội khẳng định: Chỉ thị số 40 đã thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đến 30/6/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đạt 219.565 tỷ đồng, với trên 6,5 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Doanh số cho vay từ khi triển khai Chỉ thị số 40 đến nay đạt 336.944 tỷ đồng cho trên 12 triệu lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Nâng cao chất lượng sử dụng vốn tín dụng

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 đã thu về nhiều kết quả tích cực với cách làm mới, sáng tạo. Vốn tín dụng chính sách xã hội đã được triển khai khá sâu rộng đến các xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. 

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, nguồn vốn ngân sách của địa phương ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã tăng trưởng cao hơn nhiều so với trước khi có Chỉ thị 40.

Tín dụng chính sách xã hội - trụ cột quan trọng để giảm nghèo  - Ảnh 3.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem trưng bày giới thiệu các kết quả thực hiện tín dụng chính sách 5 năm qua. Ảnh: T.H

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đây cũng là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. 

Nhờ đó, giai đoạn 2014-2019, số hộ nghèo đã giảm nhanh, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tín dụng đen, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

"Phải giáo dục với ý nghĩa chính trị cao nhất để người cán bộ tín dụng chính sách phải khác biệt, không giống như các ngân hàng khác, đó chính là gần dân, sát dân, tiếp xúc với dân; đó phải là hình ảnh của Đảng và Nhà nước…".

Ông Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư

Theo Thường trực Ban Bí thư, qua 5 năm thực hiện, có thể khẳng định Chỉ thị 40 đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống. 

Đó là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện ngày càng tốt hơn chủ trương của Chỉ thị 40, tiến hành các giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc phù hợp thực tiễn của Việt Nam về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

"Xác định lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách là 1 trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch hàng năm, hàng tháng của mình và cần coi đây là giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể rất quan trọng, đổi mới và tăng cường hiệu quả hoạt động đi sâu đi sát hội viên, nâng cao hơn nữa chất lượng sử dụng vốn, hoạt động cho vay vốn, giúp sử dụng vốn hiệu quả nhất đồng thời tập hợp lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền về tín dụng chính sách với các tầng lớp nhân dân" - ông Trần Quốc Vượng nêu rõ. 

Thu Hà