dd/mm/yyyy

Phủ sóng mạng di động 5G

Phủ sóng mạng di động 5G hứa hẹn thúc đẩy kinh tế vùng nông thôn tại Anh

Mới đây, Chính phủ Anh đã thử nghiệm chương trình phủ sóng mạng di động 5G về các vùng nông thôn, hứa hẹn đánh thức những tiềm năng kinh tế của khu vực này.