dd/mm/yyyy

Luật tài nguyên nước

Vụ chặn dòng, bán nguồn nước ở Sơn La: Tòa án yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu

Theo Quyết định của Toà án nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, ông Sồng A Cở có trách nhiệm khôi phục lại tình trạng ban đầu của dòng nước suối Viền cho các hộ dân trong cộng đồng bản Suối Lẹ, xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La sử dụng.


Luật sư nói gì về vụ chặn dòng, bán nguồn nước ở Sơn La?

Luật sư nhận định vụ chặn dòng, bán nguồn nước tự nhiên cho người dân ở bản Suối Lẹ (xã Chim Vàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) là trái quy định pháp luật.


Thực thi Luật Tài nguyên nước: Bắt đầu từ thực địa, không phải trên giấy tờ

Báo cáo tại cuộc họp về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Hoàng Văn Bảy - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) - đề xuất các nội dung sau: Hoàn thành việc đánh giá, tổng kết việc thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung luật, dự kiến hoàn thành vào năm 2020.


Sơn La: Tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn

Ngày 27/9, Sở TN&MT Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn cho đội ngũ cán bộ công chức phụ trách thuộc Phòng TN&MT các huyện, thành phố; các sở, ngành có liên quan; cán bộ kỹ thuật của các hồ thủy điện là đối tượng phải quan trắc KTTV trên địa bàn tỉnh.