dd/mm/yyyy

Khuyến nông Ninh Thuận phát triển diện tích cây ăn quả

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã và đang thực hiện một số mô hình trồng cây ăn quả để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân.

Ninh Thuận là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, khô hạn nhất cả nước. Tuy nhiên, đây cũng là lợi thế để phát triển một số cây đặc thù như: nho, táo, măng tây và một số loại cây ăn quả đặc sản.

Hướng dẫn kỹ thuật bao chùm trái trên cây nho.
Hướng dẫn kỹ thuật bao chùm trái trên cây nho.

Diện tích cây ăn quả của toàn tỉnh khoảng 5.951,6ha, chỉ chiếm khoảng 8,5% tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp nhưng lại có giá trị kinh tế cao, đặc biệt cây nho, táo được xác định là cây chủ lực của tỉnh, tập trung ở các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam và thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Diện tích nho hiện nay là 1.249 ha, chiếm 21% diện tích cây ăn quả của tỉnh; năng suất nho đạt 225,8 tạ/ha, sản lượng đạt 28.212 tấn nhưng chiếm tới 97% tổng sản lượng nho cả nước. Trong khi đó, diện tích táo xanh là 1.017 ha, chiếm 17,1% diện cây ăn quả của tỉnh; năng suất 298 tạ/ha, sản lượng đạt 30.310 tấn.

Một số cây ăn quả đặc sản như bưởi da xanh, sầu riêng, măng cụt, bơ, chôm chôm, mãng cầu ta, mít, xoài,… có diện tích 3.685,6 ha, được trồng tập trung ở huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam và Thuận Bắc.

Nông dân Ninh Thuận thu hoạch nho.
Nông dân Ninh Thuận thu hoạch nho.

Để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân, trong những năm gần đây, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã và đang thực hiện một số mô hình cây ăn quả như: mô hình thâm canh cây ăn quả (bơ, măng cụt, chôm chôm) ở xã Lâm Sơn (huyện Ninh Sơn) diện tích 10 ha; mô hình thâm canh cây bưởi da xanh ở xã Phước Bình (huyện Bác Ái), xã Phước Thái, Phước Thuận, Phước Sơn (huyện Ninh Phước), diện tích 2,5ha; mô hình thâm canh và tưới tiết kiệm nước trên cây nho đang thời kỳ kinh doanh ở xã Xuân Hải (huyện Ninh Hải) và xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước), diện tích 2ha; mô hình chuyển đổi thâm canh cây nho đỏ và tưới tiết kiệm trên chân đất ruộng kém hiệu quả và nguy cơ khô hạn cao ở xã Phước Nam (huyện Thuận Nam) và xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước), diện tích 2ha; mô hình tưới tiết kiệm nước trên cây bưởi da xanh, mãng cầu ta ở xã Công Hải, xã Lợi Hải (huyện Thuận Bắc), diện tích 1,8ha;…

Việc triển khai thực hiện các mô hình khuyến nông trên cây ăn quả còn gặp nhiều khó khăn như quy mô sản xuất cây ăn quả còn phân tán, tự phát, chưa tạo ra được sản lượng hàng hóa lớn cung cấp cho thị trường; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch hại ngày càng gia tăng; nông dân lạm dụng trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; chi phí đầu tư ban đầu cao nên khó khăn trong việc nhân rộng mô hình; sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân còn hạn chế, chưa chặt chẽ...

Tuy nhiên, Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận đã nỗ lực triển khai các mô hình trình diễn, giúp người nông dân học hỏi được những kinh nghiệm, kỹ thuật mới có thể phát triển vườn cây ăn quả của gia đình.

Bên cạnh đó, khuyến nông còn là cầu nối cũng như hướng dẫn kỹ thuật để bà con tiếp cận với một số giống năng suất cao, chất lượng tốt, thay thế những giống cũ đã có biểu hiện thoái hoá về năng suất và chất lượng, bổ sung vào cơ cấu giống trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu một số cây ăn quả cho tỉnh nhằm tạo sự ổn định trong tiêu thụ và tăng sức cạnh tranh; hỗ trợ trong cung cấp thông tin cho người trồng ăn quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

Cơ Nguyên