dd/mm/yyyy

khởi sắc ở bó mười

Khởi sắc ở Bó Mười

Có mặt ở xã Bó Mười (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vào những ngày cuối năm 2018, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những khởi sắc nhanh chóng bộ mặt nông thôn nơi đây.