dd/mm/yyyy

Yên Châu bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Yên Châu bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn miền núi của huyện Yên Châu (Sơn La) có nhiều khởi sắc.

Điểm nhấn đầu tiên thể hiện rõ trong quá trình triển khai xây dựng NTM ở Yên Châu là kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện ngày càng được cải thiện.

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Điện – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Châu, cho biết: Xây dựng NTM là việc mới, việc khó. Chương trình này gồm nhiều tiêu chí, tiêu chí nào cũng khó thực hiện nhất là đối với một huyện nghèo như Yên Châu. Với đặc thù của huyện miền núi, gồm nhiều thành phần dân tộc, trình độ dân trí không đồng đều, Yên Châu gặp không ít khó khăn, trở ngại trong quá trình triển khai thực hiện tiêu chí 17 về môi trường.

Yên Châu bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM - Ảnh 1.

Quét dọn, vệ sinh đường bản đã trở thành phong trào ở nhiều xã, bản của huyện Yên Châu.

"Dẫu rằng còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm tạo chuyển biến trong lĩnh vực môi trường, huyện Yên Châu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường" – ông Điện nhấn mạnh.

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, các tổ chức hội, đoàn thể của huyện đã phát động nhiều chiến dịch tình nguyện về cơ sở khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, giúp các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn dọn dẹp vệ sinh nhà cửa... Mưa dầm thấm lâu, những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã tác động trực tiếp đến nhận thức của người dân, giúp bà con hình thành thói quen bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường sống.

Yên Châu bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở Yên Châu đã tự giác làm chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò xa nhà, hợp vệ sinh.

Theo ông Trần Văn Hoàng – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Châu, sau nhiều năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, người dân các xã, bản trên địa bàn huyện Yên Châu đã ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Nhiều hộ dân đã chủ động di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn, làm chuồng trại nuôi nhốt trâu, bò xa nhà, hợp vệ sinh. Việc tổ chức quét dọn đường làng, ngõ xóm cũng được các bản tổ chức thường xuyên và đi vào nề nếp. Vấn đề thu gom, xử lý rác thải cũng từng bước được thực hiện có hiệu quả từ huyện đến cơ sở. Các dự án khởi công xây dựng đều đăng ký và được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn các xã tổ chức triển khai thực hiện từng chỉ tiêu trong tiêu chí số 17 về môi trường theo từng giai đoạn. Kết quả đến tháng 6 năm 2019, có 2/14 xã đạt chuẩn tiêu chí Môi trường.

Yên Châu bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM - Ảnh 3.

Đến thời điểm này, huyện Yên Châu đã có 2 xã hoàn thành tiêu chí môi trường.

Hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn được tập trung đầu tư, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh từ 75% năm 2010 lên 90% năm 2019.

Không chỉ dừng ở đó, huyện Yên Châu còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đảm bảo các tuyến đường bản, tiểu khu, ngõ xóm luôn xanh - sạch - đẹp. Hiện nay trên địa bàn các xã dọc quốc lộ 6 và quốc lộ 6c, Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh Yên Châu thực hiện công tác thu gom, xúc, vận chuyển rác thải từ các xã về bãi rác trung tâm để xử lý.

"Hoạt động bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn ngày càng được các cấp, các ngành từ huyện đến xã quan tâm chỉ đạo. Ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cá nhân, tổ chức được nâng cao. Tính đến hết tháng 6 năm 2019 trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí nghiêm trọng phải xử lý..." – ông Hoàng cho hay.

Văn Chiến