dd/mm/yyyy

Văn hóa giao tiếp

Agribank Sơn La thực hiện tốt kỹ năng giao tiếp với khách hàng

Mục tiêu của Agribank Sơn La là hướng tới khách hàng. Vì vậy, ngay từ khi thành lập (1988) cho đến nay, Agribank Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp trong xây dựng văn hóa giao tiếp, chăm sóc khách hàng tới toàn thể cán bộ, viên chức nhằm đem lại lợi ích và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.