dd/mm/yyyy

Trung ương Hội Nông dân: Tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tại Điện Biên

Trung ương Hội Nông dân: Tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình tại Điện Biên
Cán bộ TƯ HND và các hội viên tham gia lớp tập huấn.
Ngày 16/12, tại tỉnh Điện Biên, Ban Xã hội, Dân số Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Qũy Dân số Liên hợp quốc và Hội Nông dân tỉnh tổ chức mở 6 lớp tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. Các lớp tập huấn sẽ diễn ra đến hết ngày 24/12.

Bạo lực gia đình theo pháp luật của Việt Nam( Luật PCBLGĐ, 2007, Điều 1, Khoản 2) được định nghĩa là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại về thể chất tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình.

Điện Biên: Tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. - Ảnh 1.

Cán bộ TƯ HND và các hội viên tại lớp tập huấn.

Ban Xã hội, Dân số Gia đình Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Qũy Dân số Liên hợp quốc phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh tổ chức mở 6 lớp tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình từ ngày 15 - 24/12/2019 tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Gíao và huyện Điện Biên Đông. Mỗi lớp tập huấn gồm 160 học viên là các cán bộ, hội viên nông dân.

Điện Biên: Tập huấn bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình. - Ảnh 2.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Trưởng Ban XHDSGĐ TƯ HND Việt Nam trao đổi, chia sẻ với lớp tập huấn những kiến thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Lớp tập huấn được mở ra với mục tiêu: Cung cấp cho cán bộ hội viên các cấp, hội viện nông dân các kiến thức, kỹ năng cơ bản về truyền thông vận động hội viên nông dân, đặc biệt là các hội nông dân về công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Đồng thời, các học viên được phổ biến các nội dung: Định kiến giới; bình đẳng giới - công bằng giới, bất bình đẳng giới ở Việt Nam; thực trạng, tình hình bạo lực giới, bạo lực gia đình; Luật và chính sách về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới, bạo lực gia đình. Các học viên sẽ được trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến bình đẳng giới; vai trò của nam giới trong chia sẻ trách nhiệm đối với phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục phụ nữ…

Bà Hà Thị Quỳnh Anh Trưởng nhóm giới Qũy dân số Liên hiệp quôc tại Việt Nam chia sẻ với hội viên những vấn đề chung về bạo lực gia đình.

Bà Hà Thị Quỳnh Anh, Trưởng nhóm giới Qũy dân số Liên hiệp quôc tại Việt Nam chia sẻ với hội viên những vấn đề chung về bạo lực gia đình.

Tham gia lớp tập huấn bà Phạm Thu Hương, cho biết: Mội con người chúng ta đều có mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Trong xã hội pháp triển ngày nay không chỉ các hành vi đánh đập gay tổn hai tới sức khỏe và tinh thần người vợ người chồng mới là bạo lực. Bạo lực gia đình còn gồm bạo lực về tinh thần, bạp lực về tình dục và bạo lực về kinh tế.

Các hội viên nhận tài liệu và phiếu đánh giá khi tham gia lớp tập huấn.

Các hội viên nông dân nhận tài liệu và phiếu đánh giá khi tham gia lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn, sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với thực hiện công tác Hội, nhất là phương pháp thu thập số liệu, quy trình xử lý các vụ bạo lực gia đình tại cơ sở, góp phần từng bước ngăn chặn và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình, đẩy lùi tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên...

Vinh Duy - Thu Hường