dd/mm/yyyy

tiêu chí giao thông nông thôn

Nông thôn mới với lòng dân đồng thuận

Từ ngày xây dựng nông thôn mới, từ ngày có đường bê tông, đời sống, thu nhập của người dân trong bản khá hẳn lên. Đến nay, nhà nào cũng có ti vi và 1-2 cái xe máy, nhiều hộ còn mua cả ô tô tải.