dd/mm/yyyy

Thuận Châu trồng mới 1.155 ha cây ăn quả trên đất dốc

Năm 2018, huyện Thuận Châu đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, vận động người dân chuyển đổi diện tích trồng ngô, sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị cao, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, tăng thu nhập cho bà con.

Thực hiện chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc của tỉnh Sơn La, Năm 2018, huyện Thuận Châu đã trồng mới được 1.155 ha cây ăn quả. Trong đó, cây nhãn 76 ha, xoài 557 ha, bơ trồng xen 313 ha, chanh leo 87 ha, cây có múi 25 ha, cây ăn quả khác 150 ha, bằng 115,5% kế hoạch. Các loại cây lâu năm như: Chè trồng mới 307 ha, bằng 307% kế hoạch; cà phê 520 ha, bằng 260% kế hoạch; sơn tra 548 ha, bằng 219,2% kế hoạch. 

Chanh leo là một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của Thuận Châu. Các hộ dân trồng chanh leo, nay đã được Hợp tác xã chanh leo Thuận Châu liên kết với Công ty Nafood Tây Bắc bao tiêu sản phẩm đầu ra.

Tính đến nay, diện tích cây ăn quả trên địa bàn là 3.075 ha, cà phê 5.257 ha (trong đó: Cà phê kinh doanh 3.756 ha), chè 1.146 ha (trong đó: Chè kinh doanh 737 ha), sơn tra 4.726,6 ha, cao su 1.677 ha (trong đó: Diện tích cho thu hoạch là 656 ha). Sản lượng một số cây trồng so với năm trước như sau: Cây ăn quả 7.000 tấn, tăng 16,7%; búp chè tươi 8.844 tấn, tăng 39%; mủ cao su 65 tấn, tăng 333,3%; quả sơn tra 2.028 tấn, tăng 4%.

 Diện tích nương ngô, sắn đã được bà con chuyển đổi sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Châu đã hình thành các vùng chuyên canh cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, như: Vùng sản xuất cây chè tại xã Phổng Lái, Chiềng Pha; vùng sản xuất cây chanh leo tại xã Mường É, Phổng Lái, Chiềng Pha…; vùng trồng cây sơn tra tại xã Chiềng Bôm, xã Co Mạ, xã Long Hẹ đem lại thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/hộ/năm.

Tuệ Linh