dd/mm/yyyy

rừng gỗ quý

Li kì rừng thiêng và diện kiến "hùm xám" đại ngàn 5 lần bắt lâm tặc

Ở vùng cao Lào Cai, cho đến nay vẫn còn tồn tại những khu rừng già, rừng cây gỗ quý không hề bị xâm hại, được cộng đồng bảo vệ nghiêm ngặt. Người dân gọi đó là những khu “rừng cấm”, “rừng thiêng”, hay còn gọi là rừng tín ngưỡng.


Ông chủ sở hữu rừng gỗ quý trăm tuổi hàng chục tỷ đồng quyết không bán

"Nhà xây xong, ô tô mua để đấy lâu ngày cũng hỏng, mà cây lim, cây trầm của tôi càng ngày càng tươi tốt. Cây lim trăm năm, các loại cây trăm năm, đời đời kiếp kiếp. Tôi làm theo lời Bác Hồ. Tôi đã xác định là trồng cho mai sau, cho con cháu thôi" - ông lão tâm sự.


30 năm cần mẫn gây dựng hàng chục ha rừng gỗ quý

Nhận thấy rừng gỗ quý bị khai thác cạn kiệt, ông Niên hằng ngày đùm mo cau lên rừng kiếm giống cây gỗ quý về trồng. Ở tuổi 80, 10ha rừng gỗ quý là tài sản vô giá ông tạo dựng cho con cháu.