dd/mm/yyyy

Quy định về chuyển quyền sử dụng đất đồng sở hữu

Mới đây, bố mẹ đã làm thủ tục tặng cho 3 anh em tôi một mảnh đất diện tích 180m2, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) từ năm 2010.
Quy định về chuyển quyền sử dụng đất đồng sở hữu - Ảnh 1.

Tôi muốn tặng lại cho anh cả toàn bộ phần thuộc quyền sử dụng của mình trong thửa đất nêu trên nhưng cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai yêu cầu em trai tôi cũng phải có hợp đồng chuyển nhượng phần sử dụng của em cho anh cả thì mới giải quyết được. Tôi phải làm thế nào để giải quyết ổn thỏa?

(Nguyễn Minh Hùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì 3 anh em bạn được tặng chung 1 mảnh đất có diện tích 180m2. Như vậy, cả 3 người đồng sở hữu mảnh đất trên.

Khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc cấp sổ đỏ như sau: Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ đỏ phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 sổ đỏ. Trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung 1 sổ đỏ và trao cho người đại diện.

Như vậy, theo quy định trên, 3 anh em bạn là đồng sở hữu mảnh đất trên. Khi đó những người đồng sở hữu có quyền ngang nhau đối với phần đất này. Nếu bạn muốn bán, tặng cho phần đất này thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người đồng sở hữu còn lại.

Nếu bạn muốn chuyển toàn bộ phần quyền của mình cho anh cả mà em trai bạn lại không muốn chuyển quyền của em ấy thì 3 người có thể làm thủ tục tách thửa. Khi đó, diện tích đất 180m2 sẽ được tách làm 3 sổ. Tuy nhiên, khi tách thửa, bạn phải chú ý đến các quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của mỗi địa phương, tìm hiểu thông tin tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

Nếu diện tích đất của 3 người không đủ điều kiện tách thửa, bạn và anh cả có thể thỏa thuận với em trai về việc chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất của em ấy cho 2 người. Sau đó, 2 bên sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Luật sư Nguyễn Hồng Quang – Đoàn Luật sư Hà Nội

(KT&ĐT)