dd/mm/yyyy

Phương pháp phát hiện người mắc Covid-19

Phương pháp phát hiện người mắc Covid-19 trong một giây

Sản phẩm của nhóm chuyên gia Đại học Florida (Mỹ) và Đại học Quốc gia Chiao Tung (Đài Loan, Trung Quốc) giúp sàng lọc người nhiễm nCoV với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.