dd/mm/yyyy

Nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh từng có 20 năm làm công tác Đoàn

Bà Nguyễn Hương Giang đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, bà Giang từng có 20 năm làm công tác Đoàn (1991-2011).
Nữ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh từng có 20 năm làm công tác Đoàn - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hương Giang (ảnh IT).

Bà Nguyễn Hương Giang sinh năm 1969, quê Hải Dương, bà tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế - tổng hợp.

Quá trình công tác của bà, từ tháng 12/1991 đến tháng 3/1995: Công tác tại Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.

- Từ tháng 3/1995 đến tháng 8/1997: Thị ủy viên, Phó Bí thư Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.

- Từ tháng 9/1997 đến tháng 4/2001: Cán bộ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Phó Trưởng ban, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Ban Tư tưởng – Văn hóa Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 5/2001 đến tháng 01/2005: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.- Từ tháng 02/2005 đến tháng 6/2008: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

- Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

- Từ tháng 6/2011 đến tháng 11/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2015: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh; từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015: Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

- Từ tháng 01/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/6/2016, bà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh.

- Tháng 11/2019, bà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Sau đó được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Người tiền nhiệm của bà Nguyễn Hương Giang là ông Nguyễn Tử Quỳnh, ông Quỳnh về nghỉ hưu từ tháng 10/2019.

Tỉnh Bắc Ninh được tái lập năm 1997, trường hợp bà Nguyễn Hương Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, thì đây là trường hợp đầu tiên Bắc Ninh có nữ Chủ tịch tỉnh. Theo quy định của pháp luật, sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu đó.

PVCT (Dân Việt)