dd/mm/yyyy

Người Hà Nội ăn hết bao nhiêu gạo mỗi năm?

Theo tính toán của Bộ NNPTNT, 5 triệu người dân Hà Nội trong khu vực nội thành chỉ ăn hết chưa đầy nửa triệu tấn gạo mỗi năm (483.000 tấn), trong khi tổng sản lượng gạo cả nước hàng năm đạt từ 26-27 triệu tấn.

Theo báo cáo của Bộ NNPTNT về tình hình sản xuất lúa gạo cả nước, dự kiến trong năm 2020, tổng sản lượng thóc cả nước ước đạt 43,5 triệu tấn (tương đương 27-28 triệu tấn quy gạo). 

Người Hà Nội ăn hết bao nhiêu gạo mỗi năm? - Ảnh 1.

Trung bình, 5 triệu dân ở nội đô Hà Nội tiêu thụ hết 483.000 tấn gạo/năm

 Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ thóc trong nước là 29,96 triệu tấn thóc. Trong đó:

- Tiêu thụ của người dân: 14,26 tiệu tấn thóc (96 triệu người * 96,6 kg gạo/người/năm[1] = 9,27 triệu tấn gạo)

- Phục vụ chế biến: 7,5 triệu tấn thóc.

- Phục vụ chăn nuôi: 3,4 triệu tấn thóc.

- Dùng làm giống, giống dự phòng: 1,0 triệu tấn thóc.

- Dự trữ trong nước: 3,8 triệu tấn thóc.

Riêng đối với Hà Nội: Nhu cầu tiêu thụ cho người dân khu vực nội thành Hà Nội là: 5 triệu người * 96,6 kg gạo/người/năm = 483.000 tấn gạo). Như vậy, so với sản lượng cả nước tới 27 triệu tấn gạo, số lượng mà người dân nội thành Hà Nội tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 0,5%.
Khương Lực