dd/mm/yyyy

người dân hiến đất xdntm

Nông thôn mới xã Hòa Bình: Nhà cao, đường rộng, dân phấn chấn

Với sự vào cuộc quyết liệt và nhiều cách làm hiệu quả, xã Hòa Bình (TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã cán đích nông thôn mới (NTM) vào năm 2017. Thời gian qua, địa phương này đang tập trung các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.