dd/mm/yyyy

Không nên ăn quả vải

Thời điểm không nên ăn quả vải, tránh gây hại sức khỏe

Vải đang mùa thu hoạch, đạt đỉnh về độ ngon lẫn dưỡng chất. Dù rất tốt cho sức khỏe song có những thời điểm không nên ăn quả vải. Ăn uống tùy tiện có thể khiến bạn đối diện nhiều vấn đề sức khỏe.


Dù thèm mấy những người này cũng tuyệt đối không nên ăn quả vải vô tội vạ

Mùa vải đang đến, các chuyên gia khuyến cáo những đối tượng sau không được ăn vải vô tội vạ.