dd/mm/yyyy

Hôm nay 26/3, thời điểm vàng để lấy nước ngọt ở ĐBSCL

Hai giai đoạn "vàng" để người dân lấy được nước là ngày 19/3, 20/3 và từ ngày 26/3 - 4/4 bởi đây là các thời kỳ triều xuống thấp, mặn sẽ theo triều rút về phía biển.

Nhóm phóng viên