dd/mm/yyyy

Hoà Bình: Cho phép học sinh ở huyện Lương Sơn tựu trường

Sau 1 thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lương Sơn (Hoà Bình) đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19. Từ kết quả đó, huyện Lương Sơn cho toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn huyện tựu trường ngày 15/9/2021.

Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 8/9/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 từng vùng trên địa bàn huyện Lương Sơn trong tình hình mới. Đồng thời, căn cứ công văn số 1747/UBND-GD&ĐT ngày 9/9/2021 của UBND huyện Lương Sơn về việc chuẩn bị cho học sinh tựu trường và khai giảng năm học mới 2021-2022.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hoà Bình yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Sơn; Hiệu trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn huyện Lương Sơn, giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lương Sơn cho toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn tựu trường ngày 15/9/2021 (thứ tư). Các trường Mầm non, TH&THCS trên địa bàn huyện tổ chức khai giảng ngày 20/9/2021 (thứ hai).

Hoà Bình: Cho phép học sinh ở huyện Lương Sơn tựu trường - Ảnh 1.

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, huyện Lương Sơn cho toàn bộ trẻ em, học sinh, học viên trên địa bàn huyện tựu trường ngày 15/9/2021. Ảnh: Hà Hoàng.

Công văn nêu rõ, khi học sinh đi học trở lại, các đơn vị, trường học thực hiện đảm bảo các quy định theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm thông điệp 5K, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các nhà trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang ở trong khu vực cách ly, phong tỏa, giãn cách, yêu cầu nhà trường khẩn trương có thông báo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trở lại trường và khi trở lại trường phải thực hiện nghiêm theo các quy định về phòng, chống dịch.

Hà Hoàng