dd/mm/yyyy

Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn

Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn
Những năm qua, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân, mà còn tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Đến các xã thuộc huyện Mai Sơn hôm nay, thấy diện mạo nông thôn đang chuyển biến rõ rệt: Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm, môi trường được chú trọng... Đến đầu tháng 11/2019, huyện Mai Sơn đã đạt 241 tiêu chí, bình quân đạt 11,38 tiêu chí/xã, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Chiềng Ban, Mường Chanh, Hát Lót, Mường Bon); 2 xã đạt 16 tiêu chí (Cò Nòi, Chiềng Sung); 5 xã khác đạt 10 -13 tiêu chí,10 xã đạt 6 - 9 tiêu chí. Đây là kết quả quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cùng sự ủng hộ cao của nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Nhờ sự sát sao trong công tác chỉ đạo XDNTM, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện Mai Sơn đã đổi thay rõ rệt.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Đắc Thắng, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, tỉnh Sơn La, nhận định: Để nâng cao nhận thức về chương trình XDNTM trên địa bàn huyện, chúng tôi đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền cho cán bộ các cấp cơ sở và người dân địa phương trong các buổi sinh hoạt bản, xã. Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bà con nhân dân đều tích cực tham gia hiến đất làm đường, đồng thuận chung tay cùng chình quyền, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, đơn vị huy động sức người, sức của, cùng sự đầu tư của Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như hệ thống thủy lợi, cầu, đường. Qua công tác tuyên truyền, vận động từ đầu năm đến nay, người dân đã góp hàng nghìn ngày công lao động để xây mới các cong trình dân sinh, tham gia vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương đầu nguồn và nội đồng; đóng góp tiền, ngày công xây dựng, sửa chữa cầu cống, đường giao thông nội đồng.

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Nhờ chương trình XDNTM, đời sống của người dân đã được nâng cao.

 Những năm qua, huyện Mai Sơn đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp, vận dụng sáng tạo các văn bản của cấp trên phù hợp thực tế cơ sở và khả năng của huyện; ban hành kịp thời các văn bản, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên Ban Chỉ đạo của huyện; duy trì nghiêm chế độ giao ban, thống nhất chủ trương giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Công trình nước sạch đến các bản cũng được huyện Mai Sơn triển khai, giúp người dân có nước dùng đảm bảo hợp vệ sinh.

Huyện Mai Sơn cũng thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước kết hợp với sự tham gia đóng góp của người dân để thực hiện các công trình trọng tâm, vận dụng cơ chế hỗ trợ để lồng ghép ngân sách huyện trong thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 77/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; hỗ trợ kinh phí làm nhà văn hóa bản (vùng 1 hỗ trợ 200 triệu đồng/nhà; vùng 2 hỗ trợ 300 triệu đồng/nhà). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc, không để làm chậm tiến độ, ảnh hưởng đến phong trào chung.

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhà văn hóa được huyện chú trọng đầu tư, tạo điều kiện cho bà con có nơi sinh hoạt và vui chơi.

Anh Nùng Văn Ửng, bản Mai Quỳnh, xã Mường Bon, cho biết: “Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của huyện, người dân trong bản chúng tôi đã có đường đi lại thuận tiện. Hàng hóa nông sản trước kia phải vận chuyển ra ngoài huyện bán, nay chúng tôi không còn vất vả như thế nữa, có xe tải vào tận nhà thu mua. Cũng nhờ sự tuyên truyền của huyện, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ và tầm quan trọng trong việc XDNTM”.

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Từ khi có đường mới vào bản, anh Nùng Văn Ửng, bản Mai Quỳnh đã trồng mía để phát triển kinh tế.

Một trong những điểm nổi bật XDNTM của huyện Mai Sơn là phong trào “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”. Huyện huy động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn thể tham gia các hoạt động tình nguyện, thứ 7 hàng tuần về cơ sở hướng dẫn nhân dân thực hiện xóa nhà tạm, vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Qua hơn 2 năm (từ năm 2017 đến giữa năm 2019), huyện đã triển khai trên 470 bản thuộc 11 xã, giúp chỉnh trang nhà ở cho 13.700 hộ; đào 8.900 hố rác, hố thấm nước; tu sửa gần 300 km đường giao thông, rãnh thoát nước; đưa gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn 7.561 hộ; làm 10.588 nhà tắm, nhà vệ sinh; cải tạo vườn tạp cho 1.926 hộ, xóa nhà tạm cho 141 hộ (kinh phí hỗ trợ trên 3 tỷ 300 triệu đồng, 48.000 ngày công)...

Mai Sơn tăng cường công tác xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho người dân, huyện Mai Sơn còn tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

 Ông Trần Đắc Thắng, Bí thư huyện ủy Mai Sơn, khẳng định: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí tại 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa xã Chiềng Ban đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Huyện sẽ tập trung hướng dẫn, giúp đỡ các xã Cò Nòi, Chiềng Sung, Nà Bó, Chiềng Mung, Chiềng Mai thực hiện tiêu chí môi trường, an toàn thực phẩm để phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và những năm tiếp theo. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng tôi thấy chương trình XDNTM trên địa bàn huyện đã và đang phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của người dân ở địa phương.

Hà Hoàng