dd/mm/yyyy

Hà Nam: Vì sao Đại hội Đảng bộ tỉnh tới đây chỉ bầu 48/49 người vào Ban Chấp hành?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra từ ngày 20-22/9/2020 để bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo dự kiến, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 49 đồng chí, trong đó bầu tại Đại hội 48 đồng chí.

Sáng 15/9, tại UBND tỉnh Hà Nam đã diễn ra buổi họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nam: Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ  lần thứ XX - Ảnh 1.

Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Ông Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam cho biết, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội đã cơ bản hoàn tất.

"Nhân sự được giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX có 55 đồng chí (trong đó có 10 nữ, chiếm 18,18%; 7 người có độ tuổi dưới 40 tuổi, chiếm 12,73%). Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là 49 người, bầu tại đại hội là 48. Số lượng uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 15 người và số đại biểu đi dự đại hội cấp trên là 17 đồng chí", ông Long thông tin tại buổi họp báo.

Đáng chú ý, tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và nâng cao chất lượng đô thị, chương trình phát triển nhà ở. Triển khai kế hoạch xây dựng huyện Kim Bảng là đô thị loại IV và thành lập thị xã Kim Bảng trước năm 2025; thành phố Phủ Lý là đô thị loại I trước năm 2030.

Bên cạnh đó, đến năm 2025 tỉnh Hà Nam đặt mục tiêu có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người trong tỉnh cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, Hà Nam có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương. GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Hà Nam: Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ  lần thứ XX - Ảnh 2.

Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX.

Bà Đinh Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết thêm: "Hà Nam đặt ra nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu này, trong đó đẩy mạnh thu hút đầu tư trong hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 1,9%/năm. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo. Đẩy mạnh phát triển thương mại và dịch vụ, thu hút khuyến khích đầu tư cảng thông quan thủy nội địa; quản lý khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên...".

Theo bà Lụa, Hà Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ.

Hà Nam: Họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ  lần thứ XX - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hải Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Hà Nam báo cáo kết quả chuẩn bị đại hội.

Về phương hướng trong nhiệm kỳ lần này, tỉnh Hà Nam tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Hiện nay, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng giữ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; ông Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ diễn ra từ 13h30 ngày 20-22/9/2020 tại Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần này thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.


Võ Hồng Nhân