dd/mm/yyyy

Điểm sàn Khoa Y Dược, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Y Dược có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 18 đến 21 trong khi Đại học Giáo dục là 16-18.

Năm 2019, Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển 350 chỉ tiêu cho năm ngành, trong đó có 317 dựa trên điểm thi THPT quốc gia. Trừ ngành Dược học xét tuyển thí sinh bằng tổ hợp A (Toán, Lý, Hóa), các ngành còn lại là tổ hợp B (Toán, Hóa, Sinh).

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 21/7, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Khoa Y Dược bằng với điểm sàn khối ngành sức khỏe của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt chất lượng cao là 21 điểm; Dược học 20; Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học 18 điểm.

Riêng ngành Răng Hàm Mặt chất lượng cao, dù xét tuyển bằng tổ hợp B, Tiếng Anh được tính là môn điều kiện. Thí sinh phải đạt tối thiểu 4/10 điểm môn này mới được nhận hồ sơ xét tuyển.

Năm ngoái, điểm chuẩn Khoa Y Dược từ 21,5 đến 22,75.

Trường thành viên khác của Đại học Quốc gia Hà Nội là Đại học Giáo dục cũng công bố điểm sàn xét tuyển. Bảy ngành sư phạm có ngưỡng nhận hồ sơ là 18 gồm Sư phạm Toán, Lý, Hóa, Sinh, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn, Lịch sử.

Các ngành thuộc nhóm Khoa học giáo dục chỉ lấy 16 điểm, gồm Quản trị trường học, Quản trị công nghệ giáo dục, Quản trị chất lượng giáo dục, Tham vấn học đường, Khoa học giáo dục.

Tổng chỉ tiêu của Đại học Giáo dục là 541 theo kết quả thi THPT quốc gia. Năm ngoái, trường có điểm chuẩn từ 16 đến 18, bằng mức sàn năm nay.

Khoa Y Dược và Đại học Giáo dục là hai thành viên cuối cùng của Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức sàn xét tuyển do phải đợi thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với nhóm ngành sức khỏe và giáo viên. Dưới đây là tổng quan chỉ tiêu và điểm sàn theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT quốc gia của các trường, khoa thành viên:

Dương Tâm ( vnexpress)