dd/mm/yyyy

Đắc lộc nuôi tôm hùm trên cạn

Doanh nghiệp nuôi tôm hùm thương phẩm trên cạn đầu tiên cả nước

Nuôi tôm hùm trên cạn đã khó, nuôi trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tưởng chừng như không thể nhưng Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đang triển khai rất triển vọng.


Đắc Lộc nuôi tôm hùm thương phẩm trong bể, trên bờ đầu tiên cả nước

Nuôi tôm hùm trên cạn đã khó, nuôi trong bể trên bờ quy mô hàng hóa tưởng chừng như không thể nhưng Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đang triển khai đầy hứa hẹn.