dd/mm/yyyy

Công nghệ làm sạch

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung thị sát công nghệ làm sạch sông Tô Lịch

Chiều ngày 2/6, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - đã đi kiểm tra đoạn sông Tô Lịch đang được thử nghiệm làm sạch bằng công nghệ của châu Âu.