dd/mm/yyyy

Có nên ăn hàu sống

Tại sao ngày xưa ăn hàu sống ít bị nhiễm bệnh hơn bây giờ?

Hàu sống ở vùng ven biển nên có thể nhiễm các loại vi khuẩn, ký sinh trùng, trong đó có sán.