dd/mm/yyyy

Chiềng Hắc chuẩn bị cán đích về xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành được 13/19 tiêu chí NTM. Xã tập trung phấn đấu đến cuối tháng 9/2019 sẽ cán đích NTM.

Ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), cho biết: Trên địa bàn xã có có 14/14 bản, để đạt được các tiêu chí theo kế hoạch đề ra, chúng tôi thường xuyên tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người dân trong xã về chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM. Xã đã triển khai các chính sách đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức, giúp cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về xây dựng NTM.

Ngoài ra, chúng tôi còn vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện tốt công tác bảo vệ sinh môi trường, từng bước chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, làm đường giao thông… Các công trình thực hiện chủ yếu thực hiện theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”, các nguồn vốn được nhà nước cấp đều thanh toán đảm bảo đúng thủ tục, đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Đường sá được mở rộng bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Thời điểm bắt đầu XDNTM năm 2014, xã Chiềng Hắc chỉ đạt 2 tiêu chí là thủy lợi và quy hoạch. Nhờ có chính sách chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM của Đảng, Nhà nước, đã thu hút được sự nỗ lực tham gia của bà con nhân dân trên toàn xã trong phong trào xây dựng NTM.

Tính đến thời điểm hiện tại, xã Chiềng Hắc đã đạt 13/19 tiêu chí, như: Tiêu chí 1 - Quy hoạch; tiêu chí số 2 - Giao thông; tiêu chí số 3 - Thủy lợi; tiêu chí 4 – Điện; tiêu chí số 7- Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí số 8 – Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 9 - Hộ nghèo; tiêu chí 11 – Hộ nghèo; tiêu chí số 12 – Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; tiêu chí số 13 - Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã hoạt động hiệu quả; tiêu chí số 14 - Giáo dục; Tiêu chí số 15 y tế; tiêu chí số 19 – Quốc phòng, an ninh. 

 
  Trường học trên địa bàn xã Chiềng Hắc được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Với sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý điều hành của UBND, xã Chiềng Hắc đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án chương trình mục tiêu hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, kêu gọi sự đầu tư của các doanh nghiệp, đóng góp ngày công, hiến đất của người dân, phát huy sự đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã chung tay XDNTM đạt hiệu quả cao nhất, duy trì mức độ phát triển kinh tế xã hội ở mức độ khá. Trường học, nhà văn hóa, trạm y tế xã được chú trọng xây dựng khang trang; an ninh trật tự  xã hội trên địa bàn xã được giữ vững; lực lượng công an xã và dân quân tự vệ luôn được phân công túc trực đề cao cảnh giác đề phòng các thế lực thù dịch gây diễn biến hòa bình, chống phá nhà nước gây mất ổn trong nhân dân. 

 Trụ sở UBND xã chiềng Hắc đã được xây dựng mới, không còn tình trạng phải di chuyển mỗi khi mưa xuống như trước đây. 

Ông Vì Văn Sinh, bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc, phấn khởi cho biết: Từ khi Nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông vào bản, gia đình tôi cùng nhiều hộ dân trong bản đi lại và chở nông sản rất thuận lợi. Các mặt hàng nông sản được thương lái về tận nhà thu mua, nên bán được giá cao và không bị ép giá. Người dân chúng tôi vui mừng lắm.

Sau 5 năm, hưởng ứng phong trào XDNTM trên toàn xã Chiềng Hắc có hàng trăm hộ dân hiến hàng nghìn mét vuông đất sản xuất, hoa màu, cây cối, đóng góp ngày công... để mở rộng, mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội bản. Hiện tại đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Chiềng Hắc về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

Từ khi xây dựng nông thôn mới, diện mạo xã Chiềng Hắc ngày càng đổi thay.

"Để hoàn thành mục tiêu XDNTM đạt chuẩn vào năm 2019, thời gian tới chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con các bản cùng chung tay đóng góp ngày công, hiến đất XDNTM. Đồng thời, thống kê, rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt, chưa đạt để đề ra phương hướng giải quyết kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Xã phấn đấu đạt được 6 tiêu chí số 5, 6, 10, 16, 17, 18 để làm sao hoàn thành hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra” – ông Vì Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hắc khẳng định.

 

Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (XDNTM), xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã hoàn thành được 13/19 tiêu chí NTM. Xã tập trung phấn đấu đến cuối tháng 9/2019 cán đích NTM. 
Hà Hoàng