dd/mm/yyyy

Bắt cá sau mưa

Quảng Nam: Cao thủ không bằng tranh thủ, sau mưa lớn, người dân giăng lưới bắt cá mưu sinh

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5 gây mưa lớn tại Quảng Nam. Tranh thủ nước lên, người dân giăng lưới bắt cá mưu sinh hoặc cải thiện bữa ăn hàng ngày.


Clip: Người Sài Gòn buông chài, thả lưới bắt cá trên đường sau mưa lớn

Nhiều người dân Sài Gòn mang chài, lưới, chích điện ra các khu vực ngập để bắt cá sau trận mưa lớn.