dd/mm/yyyy

Vĩnh Long : Bưởi năm roi sai trĩu quả "phủ kín" gần 8.000ha

Để bưởi có chỗ đứng hơn trên thị trường trong và ngoài nước, nông dân Vĩnh Long chủ động thay phân hóa học bằng phân chuồng và canh tác theo hướng sạch.

(vnexpress)