Sơn La: Nâng cao nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Ngày 9/8, tại Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân (HND) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ ủy thác ngân hàng cho cán bộ HND từ tỉnh đến cơ sở.

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, UVBTV Trung ương Hội, Trưởng ban điều hành Quỹ HTND Trung ương HND Việt Nam giảng tổng quát về QHTND. Quá trình hình thành và phát triển, mục đích, ý nghĩa của quỹ, phương hướng, động viên khuyến khích các cơ sở hội làm tốt công tác xây dựng, quản lý, điều hành nguồn quỹ cho thật hiệu quả.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và nghiệp vụ ủy thác ngân hàng cho cán bộ HND từ tỉnh đến cơ sở. 

Bên cạnh đó, các cán bộ HND còn được tiếp thu các nội dung, như: Công tác xây dựng, quản lý, điều hành QHTND; nghiệp vụ cho vay, thu nợ QHTND; công tác quản lý tài chính QHTND ở HND cấp cơ sở; chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; nghiệp vụ kế toán QHTND; quán triệt những điểm mới chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định số 116/2018/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 55/2015/NĐ-CP; hướng dẫn tóm tắt nội  dung quy trình cho vay, phương pháp phối hợp giữa HND các cấp với Ngân hàng NN&PTNN trong việc cho vay và quản lý sử dụng vốn vay hiệu quả, phương thức quản lý chi trả sử dụng hoa hồng cho các tổ chức vay vốn do HND quản lý; quán triệt các chương trình, văn bản mới về chính sách tín dụng; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác của các cấp hội, tổ tiết kiềm vay vốn trong việc phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, UVBTV Trung ương Hội, Trưởng ban điều hành Quỹ HTND Trung ương HND Việt Nam giảng tổng quát về QHTND. 

Qua đó, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo. Nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh từng địa phương.

Các cán bộ HND cơ sở tham dự hội nghị.

 
Quốc Định