Hội Nông dân Thuận Châu: Nâng cao vai trò trong phát triển nông nghiệp

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tích cực phát huy vai trò trong việc hỗ trợ vốn, liên kết sản xuất, cung ứng vật tư, tập huấn tiến bộ khoa học kỹ thuật… cho các hội viên, nông dân.

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Thuận Châu đã thực hiện tốt Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn năm 2010 – 2020.

 Nhờ những chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân

Năm vừa qua, Hội Nông dân Thuận Châu đã chủ động, tập trung nguồn lực xây dựng và triển khai đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân”. Trong đó, Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện Thuận Châu đã được Trung ương hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Sơn La, ngân sách của huyện, sự quan tâm của các cấp, ngành và 26.566 lượt cán bộ, hội viên nông dân 28 xã, thị trấn, nhân dân các dân tộc trong huyện đồng thuận và tích cực ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ. 

 Từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, anh Lò Văn Uân, bản Nà Heo, xã Chiềng Pha đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Tính đến hết năm 2018, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện Thuận Châu đạt tới 7,928 tỷ đồng, trong đó: Nguồn ủy thác của Trung ương là 3,3 tỷ đồng, nguồn ủy thác của Hội Nông dân tỉnh 1,1 đồng, còn lại là nguồn đóng góp xây dựng từ nội lực và nguồn ngân sách huyện.

Trong năm qua, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp cho 234 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn đầu tư cho 32 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp như: Nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi dê, thỏ, nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi vịt địa phương, mô hình trồng chanh leo; thành lập được 3 hợp tác xã (HTX) gồm: HTX may mặc, HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, HTX nuôi cá lồng.

 Nhờ đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nhiều hội viên nông dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm đưa cây ăn quả có giá trị cao vào sản xuất.

Cũng từ nguồn lợi của Quỹ hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã xây dựng được 83 mô hình kinh tế hộ, tổ nhóm liên kết, tổ hợp tác, HTX xã may mặc, tổ sản xuất rau sạch... đã góp phần thu hút nhân lực, tạo việc làm cho 468 lao động và đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao. Đây là một trong những nội dung hoạt động rất hiệu quả, thiết thực, thu hút được nhiều nông dân vào tổ chức hội, nhiều hộ nông dân được hỗ trợ vốn đã thoát nghèo và tích cực trong phong trào thi đua lao động sản xuất và đạt tiêu chí hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư

Trong thời gian qua, Hội Nông dân Thuận Châu đã đẩy mạnh việc xây dựng các kế hoạch phối hợp các cấp, ngành và tạo mối quan hệ hỗ trợ, thúc đẩy phong trào nông dân để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân luôn được các cấp hội nông dân quan tâm.

Tính đến hết năm 2018, tổ chức Hội Nông dân huyện có 148 Tổ tiết kiệm vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội, dư nợ đạt trên 154 tỷ đồng, giúp cho 6.493 hộ dân là hội viên được vay vốn đầu tư vào các chương trình: Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nhà ở, hộ nghèo, nước sạch nông thôn, học sinh, sinh viên...

Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (vay theo Nghị định 55 của Chính phủ), Hội Nông dân huyện đã tuyên truyền, vận động các tổ chức hội, thành lập được 38 Tổ tiết kiệm vay vốn với số dư nợ trên 123 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.596 hộ được tiếp cận nguồn vốn đầu tư vào sản xuất nông nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã liên kết với Công ty phân bón Lâm Thao, Sông Gianh cung ứng vật tư trả chậm cho nông dân đạt  2.796 tấn phân bón các loại với giá trị trên 18 tỷ đồng. Đồng thời xây dựng các mô hình trình diễn (ngô, lúa, cà phê) gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp cho hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, tạo vùng sản xuất tập trung có quy mô theo hướng chuyên canh cho thu nhập cao.

 Hội Nông dân huyện Thuận Châu thường xuyên phối hợp với Trạm khuyến nông triển khai nhiều mô hình sản xuất tiên tiến cho các hội viên nông dân.

Cùng với đó, Hội Nông dân Thuận Châu đã chủ động phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Trạm khuyến nông huyện và một số cơ quan, ban ngành của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, hội thảo đầu bờ, thăm quan học tập các mô hình tiên tiến, mô hình trình diễn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến nông sản…

Bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực của Hội Nông dân Thuận Châu, trên địa bàn đã xuất hiện nhiều hội viên, nông dân điển hình, sáng tạo trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương cho thu nhập từ hàng trăm đến hàng tỷ đồng, như: Ông Nguyễn Hữu Phước, Nguyễn Văn Khiêm, Bùi Văn Thiệp ở xã Phổng Lái; ông Hoàng Văn Phú ở xã Chiềng Pha; ông Lường Văn Hợp ở xã Long Hẹ; ông Lường Văn Than, Đoàn Văn Trưởng ở xã Chiềng Bôm... 

Tuệ Linh