dd/mm/yyyy

Đổi thay trên đất Phù Yên

Từng là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, nhưng với những quyết sách đúng đắn trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Phù Yên (Sơn La) không những thoát được nghèo mà bộ mặt nông thôn nơi đây đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Phù Yên mới thoát nghèo năm 2018. Đến với mảnh đất và con người nơi đây, cảm nhận rõ nhất trong đổi thay ở Phù Yên là hệ thống hạ tầng được đầu tư, mở rộng; diện tích nương ngô, sắn, lúa sản xuất độc canh trước đây được thay thế bằng nhiều diện tích cây ăn quả và hàng chục mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một được nâng lên… Chính những thành tựu ấy đã khẳng định rõ Phù Yên đang ngày càng đổi thay.

Trao đổi với phóng viên Trang trại Việt, ông Phan Qúy Dương – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, cho biết: Để có được những kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân Phù Yên trong thực hiện phong trào xây dựng NTM trên địa bàn.

Với những quyết sách đúng, trúng, huyện Phù Yên đang từng ngày phát triển. 

“Huyện đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM tới cán bộ, Đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chương trình. Từ đó đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tạo được sự chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Tiêu chí nào dễ được người dân ủng hộ làm trước, tiêu chí khó làm sau, bởi vậy đến nay Phù Yên đã đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn đang từng ngày khởi sắc” – ông Dương cho biết thêm.

Trong quý I năm 2019, Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện Phù Yên đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản, quyết định, kế hoạch sát thực tế trong chỉ đạo, hướng dẫn các xã điểm nằm trong lộ trình về đích NTM trong cuối năm nay như: Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 24/12/2018 về xây dựng 2 xã (Huy Bắc, Mường Cơi) phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019; Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 23/1/2019 về việc giao chỉ tiêu thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM năm 2019; Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 14/3/2019 về việc phê duyệt kế hoạch “Ngày thứ 7 về cơ sở xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Yên; Kế hoạch số 82/KH-UBND 18/3/2019 về xây dựng xã Quang Huy phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019…

 Đến nay, huyện Phù Yên có trên 2.000 ha cây ăn quả các loại. Từ chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả trên đất dốc sang trồng cây ăn quả, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Phù Yên có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo Báo cáo số 05/BC-VPĐP về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM quý I năm 2019, tổng nguồn vốn trực tiếp thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2019 là 51,947 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương là 40,635 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 11,312 triệu đồng.

Xác định phát triển sản là điều kiện cần thiết để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của nhân dân và là gốc để thực hiện các tiêu chí khác, những năm qua, huyện Phù Yên đã định hướng bà con sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị… Xây dựng kế hoạch thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn huyện nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm đặc sản mang lợi thế vùng miền theo hướng phát triển bền vững.

 

Đội ngũ cán bộ các xã không ngừng được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ nhân dân.

Chia sẻ với phóng viên Trang trại Việt, ông Nguyễn Văn Ngân, bản Văn Yên (xã Mường Thải, huyện Phù Yên), phấn khởi nói: Từ khi Chương trình xây dựng NTM về bản, hệ thống đường GTNT được bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân được giao thương hàng hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư khang trang… đáp ứng nhu cầu học tập, đảm bảo đời sống dân sinh, nâng cao khám chữa bệnh cho nhân dân.

Huyện Phù Yên ban hành nhiều cơ chế, chính sách thu hút nhiều xí nghiệp đầu tư sản xuất trên địa bàn, góp phần giải quyết bài toán lao động có việc làm, thu nhập cho người dân.  

“Đặc biệt, thông qua các buổi tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển, liên kết sản xuất; các buổi tham quan mô hình hay, sáng tạo do Phòng nông nghiệp, Hội Nông dân huyện tổ chức, tôi cùng một số hộ dân đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã trồng cam Văn Yên theo tiêu chuẩn VietGAP. Riêng nhà tôi chỉ trồng có 1ha cam đường và cam Vinh, mỗi năm thu 30 tấn quả, với giá bình quân 25.000 – 30.000, năm vừa rồi tôi cũng thu gần tỷ đồng” – ông Ngân nói.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2019 việc xây dựng NTM trên địa bàn huyện Phù Yên cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Theo đó, công tác làm đường giao thông nông thôn (GTNT) theo Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh, được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, đóng góp công sức, tiền của, tuy nhiên việc bố trí, cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh gặp khó khăn, dẫn đến việc chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư xây dựng đường GTNT của người dân.

 
Một trong những phong trào được người dân Phù Yên đồng tình, ủng hộ là phong trào làm đường giao thông nông thôn. 

Việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho 3 xã (Huy Bắc, Mường Cơi, Quang Huy) phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019 còn gặp nhiều khó khăn, do các năm trước UBND tỉnh phân bổ 5 tỷ đồng/xã phấn đấu đạt chuẩn để hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt đưa xã về đích đúng kế hoạch. Nhưng trong năm 2019, các huyện có xã phấn đấu đạt chuẩn NTM sẽ tự cân đối vốn từ ngân sách huyện nên rất khó khăn.

Để tháo gỡ những khó khăn trên và phấn đấu đạt được những kết quả đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Phù Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động, tiền của trong xây dựng NTM.

\

Công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các xã trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới theo sự phân công của Ban chỉ đạo.

Đến nay, huyện Phù Yên duy trì 2 xã (Gia Phù, Huy Hạ) đạt chuẩn NTM; xã Mường Cơi đạt 16 tiêu chí; các xã (Huy Bắc, Quang Huy, Huy Thượng, Tường Phù, Tân Phong) đạt từ 10 – 15 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 5 – 9 tiêu chí.

Thiên Long