dd/mm/yyyy

Vì an ninh lương thực, bảo vệ tốt trên 1 triệu ha lúa Đông Xuân ở các tỉnh phía bắc

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mưa nắng thất thường, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại bùng phát, Bộ NN&PTNT đề nghị các địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại lúa Đông Xuân để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong bối cảnh dịch covid-19 diễn biến phức tạp.

Văn Ngọc