Thương hiệu gạo

Sản phẩm OCOP xứ Huế cần được tiếp sức

Thanh trà, trà mướp đắng Thủy Dương, gạo thơm Thủy Thanh… là sản phẩm được Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế) chọn xây dựng sản phẩm chủ lực hướng đến xây dựng một xã, phường một sản phẩm (OCOP). Tuy nhiên, những sản phẩm chủ lực trên vẫn đang “lạc lõng” bởi thiếu những giải pháp chiến lược để phát triển bền vững.


Việt Nam sẽ đầu tư sản xuất lúa gạo dược phẩm

Đăng đàn phiên họp sáng 6/11, Bộ trưởng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận được nhiều chất vấn của đại biểu Quốc hội về "phát triển thương hiệu gạo Việt Nam".


Đột phá 3 "trụ cột" để phát triển lúa gạo bền vững

Bố trí lại cơ cấu diện tích và thời vụ gieo trồng, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác tiên tiến và cơ giới hóa trong sản xuất...